Yurtdışı (Uluslararası) Öğrencilerin Kesin Kayıt İşlemleri

Güncellenme Tarihi: 12 Ağustos 2016, 10:53

2016-2017 Akademik Yılında Yurtdışı (Uluslararası) öğrenci statüsünde Üniversitemize başvuruda bulunan aday öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Listede herhangi bir programa yerleşen öğrenciler 15-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında kayıtta istenen belgelerle birlikte Yurtdışı Öğrenci Koordinatörlüğünde kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

 

Kayıt Yeri :

Pamukkale Üniversitesi (Rektörlük Binası)

 Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü (Zemin Kat)

 Kınıklı Kampüsü/Denizli

 


Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1. Lise diplomasının veya lise düzeyindeki öğrenim belgesinin aslı, (Diploması yabancı dilde ise Diplomanın aslı ve noter onaylı Türkçe tercümesi),
2. Diploma denklik belgesinin aslı,
3. Öğrenim vizesi alınmış pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi,
4. Katkı payı ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu (Suriye Uyruklu / Mavi Kartlı / Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar Öğrenim Ücretinden muaftır.),
5. 6 adet (4,5 x 6 cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf,
6. Mavi kartlılar için mavi kart fotokopisi (aslı görülmek koşuluyla),
7. TC Uyruklu olup lisenin tamamını yurtdışında okuyan adayların lisenin tamamını yurtdışında okuduğuna dair belge,
8. Türkiye’de geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösterir resmi veya noter onaylı belge/ taahhütname. Taahhüt eden kişinin kimlik fotokopisi taahhütnameye eklenecektir. (Taahhütname örneğine ekli dosyadan ulaşabilirsiniz),
9. Çift uyruklular için detaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği,
10. PAÜYÖS veya Diğer Sınav sonuç belgesinin aslı,
11. Sağlık raporu,
12. Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli Sağlık Yüksekokulu'na kayıt yaptıracak olan aday öğrencilerin Üniversite hastanelerinden ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu,
13. Varsa, Türkçe yeterlik belgesi,
14. Yabancı dille eğitim veren bölümlere başvuranlardan varsa, yabancı dil yeterlik belgesi.

 

NOT :

* Suriye Uyruklu / Mavi Kartlı / Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar Öğrenim Ücretinden muaftır.

* Halk Bankası Şubelerinden PAÜ Öğrenci Numarası ile yatırılabilmektedir. Öğrenci numaralarına ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.