Uluslararası (Yurtdışı) Öğrenci Ek Yerleştirme Sonuçları ve Kesin Kayıt İşlemleri (Additional Placement Results and Registration Requirements for Foreign Students)

Kesin kayıtlar 04-06 Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, kesin kayıt için öğrencilerin şahsen gelmeleri gerekmektedir.

 

Kayıt Yeri :

Pamukkale Üniversitesi 

Yurtdışı Öğrenci Koordinatörlüğü

(Rektörlük Binası - Zemin Kat)

Kınıklı Kampüsü/Denizli

 

2015-2016 Akademik Yılında Uluslararası (Yurtdışı) öğrenci statüsünde Üniversitemize başvuruda bulunan aday öğrencilerin Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Listede herhangi bir programa yerleşen öğrenciler 04-06 Kasım 2015 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Yurtdışı Öğrenci Koordinatörlüğünde kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

 

Yerleşmeye hak kazanan adayların talep etmeleri halinde, vize işlemi için kabul mektubu düzenlenebilecektir. Talepleri e-posta yoluyla bildirmeniz önemle rica olunur.

 

e-posta : foreignstudent@pau.edu.tr

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1. Lise diplomasının veya lise düzeyindeki öğrenim belgesinin aslı ve noter onaylı Türkçe tercümesi,

2. Diploma denklik belgesinin aslı,

3. Öğrenim vizesi alınmış pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi,

4. Katkı payı ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu

(Halk Bankasına PAÜ Öğrenci Numarası ile yatırılabilmektedir. Öğrenci Numaraları en kısa sürede aşağıdaki ekli belgelere eklenecektir. Katkı Payı Miktarlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.)

5. 6 adet (4,5 x 6 cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf,

6. Varsa, Türkçe yeterlik belgesi.

7. Yabancı dille eğitim veren bölümlere başvuranlardan varsa, yabancı dil yeterlik belgesi.

8. Türkiye’de geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösterir resmi veya noter onaylı belge/ taahhütname. Taahhüt eden kişinin kimlik fotokopisi taahhütnameye eklenecektir. (Taahhütname örneğine ekli dosyadan ulaşabilirsiniz)

9. Sağlık raporu.

10. Mavi kartlılar için mavi kart fotokopisi (aslı görülmek koşuluyla),

11. Çift uyruklular için detaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği,

12. PAÜYÖS veya Diğer Sınav sonuç belgesinin aslı,

13. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli Sağlık Yüksekokulu'na kayıt yaptıracak olan aday öğrencilerin Üniversite hastanelerinden ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu

 

* TC uyruklu adayların, ortaöğretiminin (lise) tamamını yurtdışında tamamladıklarını gösterir resmi belge getirmeleri gerekmektedir.