Ukrayna'daki Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Özel Öğrencilik İşlemleri

Güncellenme Tarihi: 08 Nisan 2022, 4:44

Yatay geçiş hakkı elde edememiş ancak Ukrayna’daki bir yükseköğretim kurumunun örgün bir diploma programında kayıtlı olan öğrenciler, Üniversitemize özel öğrenci statüsünde; eğitim ve öğretimlerine devam edebileceklerdir.

*Denkliği kabul edilen üniversiteler için  tıklayınız.

KOŞULLAR

 • 1-Özel öğrenci statüsünde eğitim öğretim gören öğrenciler, Üniversitemizdeki derslere devam, sınav, başarı değerlendirmesi ve disiplin hakkındaki mevzuat hükümlerine tabi olacaklardır. Alınacak derslerin kazanımları, ölçme ve değerlendirme gibi kaliteye ilişkin hususlardaki titizlik, özel öğrenciler için de aynen sürdürülecektir.
 • 2-Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, özel öğrencilik imkânından en fazla iki dönem yararlanabilecektir.
 • 3-Bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil kayıtlı öğrencileri, özel öğrencilik hakkından yararlanabilecektir.
 • 4-Özel öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin kredileri toplamı, üniversitemizin yönetmelik ve yönergelerinde belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz.
 • 5-Özel öğrenci, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim ücretlerini ödemekle yükümlüdür.
 • 6-Üniversitemizden özel öğrencilik imkânından yararlananlar diploma/unvan/statü talep etme hakkına sahip değildir.
 • 7-Öğrenciler özel öğrencilik imkânından yararlanabilmek için ibraz etmesi gereken ancak olağanüstü şartlar nedeniyle ibraz edilemeyen ve kişinin öğrenciliğini kanıtlayan belgeleri (öğrenci belgesi, transkript belgesi, pasaport, emniyetten alınan giriş-çıkış kayıtları vs.) en kısa sürede temin ve teslim etmekle yükümlüdürler.
 • 8-Üniversitemizde özel öğrencilikten yararlanan Türk vatandaşı öğrenci sayısı, her bir diploma programı için sınıf ayrımı gözetmeksizin toplamda 40’ı aşamaz.
 • 9-Ukrayna’da eğitim-öğretim görürken yaşanan durum dolayısıyla öğrenciliğine üniversitemizde devam etmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili olarak akademik birimlerimiz, kendi mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirme yapma yetkisine sahiptirler.
 • 10-Özel öğrencilik statüsünde öğrenim gören öğrencilere, dönem sonunda, aldıkları derslere ilişkin not durum belgesi verilecektir.
 • 11-2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi ve öncesinde Ukrayna’daki tanınan bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış ve yatay geçiş şartlarını sağlamayan öğrencilerin 11 Nisan 2022 tarihinde başlayıp 15 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine (TSİ:17:00) kadar; yatay geçiş başvuru yapan ancak yararlanamayan öğrencilerin ise 26 Nisan 2022 tarihinde başlayıp 29 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar özel öğrencilik için gerekli belgelerle beraber Üniversitemiz akademik birimlerine başvuru yapması gerekmektedir.
 • 12- Yabancı Uyruklu öğrenciler öncelikle Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğüne Ön Başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • 13-Özel öğrenciler 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren eğitim-öğretimlerine başlayacaklardır. Öğrenim Ücretlerini 2022 – 2023 güz dönemi için belirtilen miktarlarda belirtilen tarihlerde ödeyeceklerdir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Ders alacağı akademik birimi ile programını, kaç dönem ders almak istediğini ve almak istediği dersleri ve kredilerini belirten dilekçe,
 2. Disiplin cezası almadığını gösterir belge,
 3. Öğrenci olduğuna dair belge,
 4. Yabancı dille eğitim yapılan programlara gelecek öğrencilerin yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
 5. Pasaport
 6. Emniyetten veya e-Devlet Sistemi üzerinden alınan giriş çıkış kayıtları

Not: Öğrencinin özel öğrenci olarak almış olduğu derslerin Ukrayna’da kayıtlı bulunduğu üniversitesinde sayılıp sayılmayacağı konusunda sorumluluk öğrenciye aittir.

 

UKRAYNA’ DAN GELECEK ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZEL ÖĞRENCİ TAKVİMİ

1-Özel öğrenci başvuru tarihleri

11-15 Nisan 2022

2-Yatay geçişle yerleşemeyen öğrencilerin özel öğrenci başvuru tarihleri

26-29 Nisan 2022

3-Başvuru yeri

İlgili akademik birimler