Yıllık İzinlerin Kaldırıldığı Hakkında Başbakanlık Genelgesi

Güncellenme Tarihi: 18 Temmuz 2016, 5:56

18 Temmuz 2016 tarih ve 29777 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile;

"Tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri kaldırılmıştır. Söz konusu kamu çalışanlarından halen izinde bulunanlar en kısa sürede görevleri başına döneceklerdir." denildiğinden

yıllık izinde olan tüm personelin en kısa sürede görevleri başına dönmeleri gerekmektedir. 

 

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü