TÜBİTAK ARDEB 1003 Programı Kapsamında 24 Yeni Çağrı Açıldı

Güncellenme Tarihi: 14 Temmuz 2015, 2:35

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda 10.07.2015 tarihi itibariyle 1003 programı kapsamında 10 ana alanda 24 adet proje çağrısı açılmıştır.

Açılan çağrı başlıkları ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1003-BIT-BGUV-2015-2 sürdürülebilir Bilgi ve Ağ Teknolojileri

1003-BIT-MNOE-2015-2 Enerji Üretebilen MEMS Cihazlar

1003-BIT-BBIL-2015-2 Büyük Veride Yenilikçi Araştırmalar

1003-BIT-GNBT-2015-2 Yeni Nesil Ağ Teknolojileri

1003-BIT-FOTO-2015-2 Fotonik Aygıt ve Teknolojileri

1003-ENE-KOMR-2015-2 Kömür ve Biyokütlenin Birlikte Kullanımda Yenilikçi İyileştirme/Hazırlama Teknolojileri

1003-ENE-GUNS-2015-2 Yeni Nesil Güneş Hücreleri için Yenilikçi Malzemelerin Geliştirilmesi

1003-ENE-YENI-2015-2 Rüzgâr Enerjisi Teknolojilerine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları

1003-ENE-HPIL-2015-2  Borhidrür Yakıt Pili Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar 

1003-SAB-TTIP-2015-2 Nörodejeneratif Hastalıklar

1003-SAB-KLNK-2015-2 Tıbbi Cihazlara Yönelik Klinik Araştırmalar

1003-SAB-ASIT-2015-2 Bakteriyel ve Paraziter Patojenlere Karşı Aşı, Adjuvan ve Koruyucu/Tedavi Edici Antikor Geliştirilmesi

1003-SAB-ILAC-2015-2 Kan ve Kan Ürünleri

1003-OTO-MALZ-2015-2 Metal Alaşımlar

1003-OTO-BTRY-2015-2 İleri Batarya Teknolojileri

1003-MAK-TSRM-2015-2 Mikro İşleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi

1003-MAK-OTOM-2015-2 Akıllı İmalat Sistemlerine Yönelik Araştırmalar

1003-GDA-TRLA-2015-2 Lif Bitkilerinde Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

1003-GDA-BHCE-2015-2 Verim ve Kalitenin Artırılmasına Yönelik Islah Çalışmaları

1003-SUA-ARTM-2015-2 Endüstriyel Atıksulardan Geri Kazanıma Yönelik Arıtma Sistemleri

1003-HVU-HAVA-2015-2 İnsansız Hava Araçları için Otomatik Uçuş Kontrol Sistemleri Geliştirilmesine Yönelik Araştırmalar

1003-KMY-KMYM-2015-2 Yerli Bitki Kaynaklarından (Endemik, Tıbbi, Aromatik vb.) Değerli Kimyasallar

1003-SBB-EGTM-2015-2 Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

1003-SAB-UIDB-2015-2 TÜBİTAK-NIH Primer İmmün Yetmezlik

1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 21.08.2015 olarak belirlenmiştir. “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-1003-programi-kapsaminda-24-yeni-cagri-acildi

 

Destek ve Mentörlük talebi için lütfen iletişime geçiniz.

Kübra GÖKÖZ 

Pamukkale üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

0 258 2155001 /2020

kubrag@pau.edu.tr