Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınav Sonuçları

İLAN

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar kapsamında, sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvurusu kabul edilen hak sahibinin girmiş olduğu sınava ait  liste ekte yayımlanmıştır.

 

Sonuçlar İçin Tıklayınız...

 

 Başvuru sırasında teslim edilmeyen belgelerin sözleşme imzalamadan önce ilgili birime teslim edilmesi gerekmektedir.

1. Sulh Sözleşmesi (EK -1)

2. Askerlik Belgesi (e devletten alınabilir.)

3. Sabıkasızlık Kaydı (e devletten alınabilir.)

4. Sağlık Raporu 

5. SGK Hizmet Dökümü (e devletten alınabilir.)

6. Hizmet Sözleşmesi (Birim tarafından doldurulup, imzalattırılacaktır.)

 

Belgeler hizmet alımı yapan birime verilecektir. (7 gün içerisinde)

 

Bu ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru sahipleri hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler ayrıca değerlendirilecektir.

İlgiliye ilanen tebliğ olunur. 01/11/2019