Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınav Sonuçları

                                              İLAN                                

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar kapsamında, sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuruları kabul edilen hak sahiplerinin girmiş oldukları sınavda başarılı ve başarısız olanlara ait  listeler ekte yayımlanmıştır.

Başvuru sahipleri hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler ayrıca değerlendirilecektir.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sonuçları İçin Tıklayınız.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sonuçları İçin Tıklayınız.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sonuçları İçin Tıklayınız.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sonuçları İçin Tıklayınız.

Ömer Halisdemir Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Sonuçları İçin Tıklayınız.

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Sonuçları İçin Tıklayınız.

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sonuçları İçin Tıklayınız.

 

Sınavda başarısız olanlar sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren 4 (dört) gün içerisinde başvuru yaptıkları birimlere yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

Bu ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 20 Mart 2018