Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş İşlemleri

Güncellenme Tarihi: 30 Mart 2018, 9:21

İLAN

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş İşlemleri

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar kapsamında, sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuruları kabul edilen hak sahiplerinin girmiş oldukları sınavda başarılı olanlardan istenen belgeler. (Başvuru sırasında teslim edilmeyen belgelerin sözleşme imzalamadan önce ilgili birimlere teslim edilmesi gerekmektedir.)

1. Sulh Sözleşmesi (EK -1)

2. Askerlik Belgesi (e devletten alınabilir.)

3. Sabıkasızlık Kaydı (e devletten alınabilir.)

4. Sağlık Kurulu Raporu

5. SGK Hizmet Dökümü (e devletten alınabilir.)

6. Hizmet Sözleşmesi (Birim tarafından doldurulup, imzalattırılacaktır.)

 

Belgeler 30/03/2018 tarihine kadar hizmet alımı yapan birime verilecektir.

 

Başvuru sahipleri hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler ayrıca değerlendirilecektir.