Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş İşlemleri

Güncellenme Tarihi: 03 Ocak 2018, 4:50

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin başvuru ve istenen belgeler

1. Başvuru formu (EK -1)

2- Dilekçe (Örnek-1)

3- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu (http://d.pau.edu.tr/Ke26P)

4- 5 adet vesikalık fotoğraf

5- En son Mezuniyet Belgesi (Aslı gibidir onaylı veya e-devlet çıktısı)

6- Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge (Başvuru formunda belirtilen işe giriş ve doğum tarihleri kriterlerine uygun olanlar için)

Başvuru Formunda “en son çalıştığı işin niteliği” kodlaması hizmet alımı ne şekilde yapıldı ise ona göre işaretlenecektir.

Başvurular hizmet alımı yapan birime yapılacaktır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunda yer alan Nüfus Cüzdanı Suretini Onaylayan kısım başvuru yapılan birim tarafından onaylanacaktır.

Başvuru evrakları Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kullanıcıları tarafından sorgulanarak, birimler tarafından kontrol edildikten sonra başvuru süresi sonunda 16.01.2018 tarihine kadar Rektörlüğe gönderilecektir.

* Başvuru formu (EK-2) (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde hükümleri kapsamında)