Sarayköy Meslek Yüksekokulu Okutman Değerlendirme Sonucu

ASIL olarak kazanan adayların atama işlemlerini başlatmak üzere ilgili birimlere dilekçe, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (bilgisayar ortamında doldurularak fotoğraf yapıştıralacak) ile 15 gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

(atama için 'e-devlet' çıktısı olarak verilen belgelerin Aslı Gibidir Onaylı Suretinin teslim edilmesi gerekmektedir.)