PAÜ Çocuk Dünya Yolcusu Etkinliğimiz 20 Eylül'de Başlıyor

Bu etkinliğin amacı ilkokul 2.ve 3. sınıf öğrencilerini öğrenci merkezli eğitim sunarak, öğreneni merkeze alan, her öğrenenin farklı zaman, tarz ve hızda öğrenebileceği ilkesine dayalı; düşünme becerilerini geliştirerek yaratıcı düşünceyi de destekleyen, iletişim ve etkileşim içinde devam edecek bir yabancı dil serüvenine dahil etmek, onları Avrupa Dil Portfolyosunda A1 olarak adlandırılan seviyeye ulaştırmaktır. Bu etkinlik sonrasında;

1. DİNLEME becerisinde kendisi ile ya da ailesiyle ilgili veya kendi çevresinde var olan somut şeyleri bildiği sözcüklerle çok basit cümlelerle ve yavaş yavaş ve tane tane konuşulduğunda anlayabilecek,

2. OKUMA becerisinde tabelalarda, afişlerde ya da kataloglarda yer alan bildiği adları, sözcükleri ve basit cümleleri anlayabilecek,

3. KONUŞMA becerisinde konuşma arkadaşı biraz yavaş ve yineleyerek konuşursa veya başka bir şekilde söylerse ve söylemek istediklerinde kendisine yardımda bulunursa kendisini basit bir biçimde ifade edebilecek, ihtiyaç hâlinde çok iyi bildiği konularla ilgili basit soruları sorabilip ve soruları yanıtlayabilecek, tanıdığı kişileri ve oturduğu yeri betimlemek için basit ve kalıplaşmış ifadeleri ve cümleleri kullanabilecek,

4. YAZMA becerisinde basit bilgi formlarına kendi kişisel bilgilerini yazabilecektir.

 

 

Etkinliğimiz 20 Eylül ile 21 Ocak 2022 tarihleri arasında (Salı-Cumartesi) günlerinde 16:15- 18:00 ile 11.00-12.45 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Etkinliğimize katılabilmek için aşağıda yer alan linke tıklayarak ön kayıt yaptırabilirsiniz.

 

https://linktr.ee/paucocukuni

https://www.facebook.com/paucocukuni/videos/954841809243990