Pamukkale Üniversitesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi İşleyiş Duyurusu

Güncellenme Tarihi: 08 Temmuz 2024, 3:06

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ İŞLEYİŞ DUYURUSU

(Eğitim- Öğretim Yüz Yüze Yapılacaktır)

Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi ile ilgili tüm işlemler “Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” çerçevesinde yürütülecektir. Yaz Dönemi işleyişine ilişkin hususlar aşağıda açıklanmıştır.

GENEL HUSUSLAR

 • Üniversitemiz Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince; 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Döneminde bir öğrenci haftada toplam 30 saati geçmemek koşuluyla en fazla 4 derse kayıt yaptırabilecektir (30 saat hesaplama: Alınan dersin haftalık ders saati x 3 olarak hesaplanır).
 • Yaz döneminde ders almak isteyen öğrenciler aşağıdaki adımları takip etmelidir. Tüm öğrenciler; https://pusula.pau.edu.tr bağlantı adresi üzerinden;
 • “Öğrenci Bilgi Sistemi>Öğrenci İşlemleri>Yaz Okulu Ders Kayıt/Ekle-Sil” sayfasından ders kayıt işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
 • Başvuru sisteminde android ve ios işletim sistemine sahip cihazlar bazı sorunlara yol açabileceğinden başvuruların Windows işletim sistemi olan bilgisayardan yapılması gerekmektedir.

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAZ DÖNEMİNDE DERS ALMADA İZLEMESİ GEREKEN ADIMLAR

 • Öğrenciler 08-09 Temmuz 2024 tarihleri arasında Pusula Bilgi Sistemi üzerinden derslerini seçip, ders kayıtlarını yapacaklardır. Kayıt işlemleri, 09 Temmuz 2024 tarihinde saat: 23.59’da tamamlanacaktır.
 • Ders kaydından sonra ekranda çıkacak olan derslere ait toplam ücret tutarı 08-09 Temmuz 2024 tarihleri arasında Halk Bankasına öğrenci numarası kullanılarak yatırılacaktır. Öğrenciler ders ücretini yatırdıktan sonra tekrar sisteme girerek ders kaydını onaylayacaktır. Ders kaydını onaylamayan öğrencinin kayıt işlemi gerçekleşmeyecektir.
 • 08-09 Temmuz 2024 tarihlerinde ders kaydı yapmış öğrenciler, 11-12 Temmuz 2024 tarihlerindeki Ekle-Sil-Onayla günlerinde açılma yeterliliğini sağlamadığı için sistemden silinen derslerin yerine almak istedikleri diğer ders/derslere kayıt yapabileceklerdir.  
 • Ders açılma yeterliliğine ulaşamamış olan derslerin kapanması durumunda öğrenci, Ekle-Sil-Onayla haftasında, arada oluşan fiyat farkını da bankaya ödemesi şartıyla, açılma yeterliliğine sahip başka bir ders/derslere kayıt yaptırabilir. Ders değişikliğinden kaynaklanan ücret farkına ait sorumluluklar öğrenciye aittir. Açılmış olan derslere ilk defa kayıt yapacak öğrenciler de 11-12 Temmuz 2024  tarihleri arasında ders seçimi yapabilirler.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİNDEN YAZ DÖNEMİNDE DERS ALMAK İSTEYEN DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İZLEMESİ GEREKEN ADIMLAR

 • https://obis.pau.edu.tr/ogrenci/yazogrencikayit.aspx bağlantı adresinden öğrenci kaydı yapılarak PAÜ öğrenci numarası alınır. Kullanıcı adı ve şifre kayıt esnasında sisteme kaydedilen cep telefonuna SMS olarak gönderilir.
 • Alınan kullanıcı adı ve şifre ile https://pusula.pau.edu.tr  internet adresi üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemi> Öğrenci İşlemleri> Yaz Okulu Ders Kayıt/Ekle-Sil sayfasından ders kayıt işlemi gerçekleştirilir.
 • Öğrenci numarası alma ve yaz dönemi ders kayıt işlemleri yukarıda belirtilen yaz dönemi ders kayıt ve Ekle-Sil-Onayla tarihlerinde yapılabilecektir.
 • Ders içeriklerine https://ebs.pau.edu.tr/BilgiGoster/DereceProgram.aspx?lng=1 bağlantı adresinden ulaşılabilir.

 

DERS ÜCRETLERİNİN YATIRILMASI

 • Yaz Dönemi ders ücreti, Halk Bankasının Türkiye genelindeki herhangi bir şubesinden, ATM veya İnternet Bankacılığından sadece PAÜ Öğrenci Numarası kullanılarak ödenecektir.
 • Sistem üzerinden ders kaydının yapılmasından sonra yatırılması gereken tutar bankada da görülecektir. (IBAN NUMARASI olmaksızın)
 • Ders ücretini yatırdıktan sonra öğrencinin sistemden ders kaydını onaylaması gerekmektedir.
 • Ders kaydını onaylamayan öğrencinin kayıt işlemi gerçekleşmeyecektir.
 • Öğrencilerin ödeyeceği ücretlere ait tablo, EK 1’de yer almaktadır.
 • Bankadan alınacak makbuzun öğrenci tarafından saklanmasında yarar vardır.

 

ÜCRET İADE İŞLEMLERİ

 • Ders kaydı yapıldığı halde açılmayan veya ders değişikliği nedeniyle oluşan farka ilişkin Yaz Dönemi ücretleri, öğrencinin Pusula Bilgi Sistemine kaydetmiş olduğu kendisine ait banka IBAN numarası bilgilerine göre iade edilecektir (5 TL ve altına iade işlemi yapılamamaktadır).
 • Ekle-Sil-Onayla işleminden sonra kayıt olunan ders değiştirilemeyeceğinden, dersi almaktan vazgeçme (dersin normal döneminde başarılmış ve yanlışlıkla ders alınmış olması dahil) veya herhangi bir nedenden dolayı, ücret iadesi kesinlikle yapılmayacaktır.

 

DERS SAATİ VE ÜCRETİ HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

Ders Saati Hesaplama için Örnek;

30 saat hesaplama şu şekilde yapılır: Alınan dersin güz ya da bahar dönemi haftalık ders saati 3 ile çarpılarak aşağıdaki gibi hesaplanır.

T

P

K (AKTS)

Toplam Ders Saati (T+P)

Ödenecek Ücret

3

2

10

5

5 saatlik ders ücreti

4

0

5

4

4 saatlik ders ücreti

 

 

15

9

 

Haftalık ders saati: 9x3=27

 Ücret Yatırma İçin Örnek;

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Birinci Öğretim veya İkinci Öğretim öğrencisi aşağıdaki tablodaki gibi toplam 6 saatlik dersleri almak için ücret yatıracak olsun;

Örnek Ders Kodu

Örnek Ders Adı

Dersi Aldığı Okul

T

U

K (AKTS)

Top Saat

Ücret

Eşdeğerliği Olup Olmadığı *

STA 119

Erken Osmanlı Sanatı I

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

2

0

4

2

78

 

EKON 231

Mikro İktisat I

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

4

0

6

4

183,6

 

Toplam: 261,6 TL ücret yatırması gerekmektedir. 

 

NOTLAR

 • Kendi dersi yerine başka bir ders alan öğrencinin akademik biriminden eşdeğerlik onayı almadan derse ücret yatırmaması gerekir. Eşdeğerlik kararı yoksa alınacak ders geçersiz sayılır. Hatalı veya mükerrer alınan derslere ait sorumluluk öğrenciye aittir.
 • Yaz Döneminde ücretlendirmede dersin kredisi (AKTS) esas alınmamakta olup, haftalık ders saatine göre hesaplama yapılmaktadır.
 • Alınmak istenen dersin eşdeğer ve doğru alınmış bir ders olup olmadığının bağlı olunan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulundan teyit edilmesinden ve ders alma kurallarına bağlı ders seçilmesinden öğrenci sorumludur. Öğrenci kataloğunda yer alan dersler dışında, farklı ders alan veya eşdeğerliği bulunmayan dersi/dersleri alan öğrencilerin aldıkları bu dersler, öğrenci not durum çizelgesinde görünür, ancak akademik ortalamaya katkısı olmaz.

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNDE DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN DERS ALACAK ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ İÇİN YAZ DÖNEMİ İŞLEYİŞİ

GENEL ESASLAR

 • 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Döneminde başka bir yükseköğretim kurumundan ders alacak öğrencilerin ders eşdeğerlik işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Eşdeğerlik işlemlerini yapmadan başka bir yükseköğretim kurumundan ders/dersler alan öğrencilerin almış oldukları ders/dersler ve not/notlar kesinlikle geçerli sayılmayacaktır.
 • Üniversitemiz Senatosu’nun 20.04.2018 tarih ve 07/5 sayılı kararı gereği Üniversitemiz öğrencileri, yaz döneminde akademik birimlerinde açılmayan dersleri taban puanı şartı aranmaksızın ADIM Üniversiteleri içinde yer alan  Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nden veya Üniversitemiz programlarının ilgili yılda taban puanına eşit veya daha yüksek bir programın verildiği diğer üniversitelerden ders alabileceklerdir.

BAŞVURU ŞEKLİ

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Döneminde başka bir yükseköğretim kurumundan ders alacak öğrencilerin yapacak oldukları ders eşdeğerlik işlemleri aşağıda yer alan esaslara göre yapılacaktır.

 • Yaz döneminde başka bir yükseköğretim kurumundan ders alacak öğrenciler, kayıtlı bulundukları akademik birimin ilgili bölüm/anabilim dalı sekreterliğine dilekçe ile şahsen başvuracaklardır. Öğrencinin yaz döneminde başka bir yükseköğretim kurumundan bir dersi alarak kendi kataloğundaki bir derse eşdeğer saydırabilmesi için bu ders ile ilgili Üniversitemizdeki yaz dönemi ders başlangıcından önce kayıtlı bulundukları akademik birimin yönetim kurulunca eşdeğerlik kararı aldırması gerekir.
 • Öğrencilerin dilekçesinde almak istediği ders/derslerin kendi akademik birimindeki açık adı ve AKTS’si ile dersi alacağı yükseköğretim kurumundaki açık adını ve AKTS’sini yazmaları, almak istedikleri dersin onaylı içeriğini (onaysız olanların web sayfasından çıktı almaları ve sayfa üzerinde ilgili akademik birimin web adresinin yazılı olması gerekmektedir) dersi alacak oldukları yükseköğretim kurumundan temin ederek dilekçeye ek olarak koymaları gerekir.

 

2023-2024 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİSİ OLUP ÜNİVERSİTEMİZ BÜNYESİNDEKİ AKADEMİK BİRİMLERDEN DERS ALIP EŞDEĞERLİK KARARI ALDIRACAK ÖĞRENCİLER İÇİN YAZ DÖNEMİ İŞLEYİŞİ

 

Üniversitemiz öğrencisinin yaz döneminde Üniversitemiz bünyesindeki akademik birimlerden bir dersi alarak kendi kataloğundaki bir derse eşdeğer saydırabilmesi için bu ders ile ilgili ders kaydından önce kayıtlı bulunduğu akademik birimin yönetim kurulunca eşdeğerlik kararı alınması gerekir.

 

NOTLAR:

 • Üniversitemizde özel öğrenci olup yaz döneminde ders alacak öğrenciler, ders almak istedikleri fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunun ders saat ücretini öderler.
 • Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrencileri ders almak istedikleri fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunun belirlenen ders saat ücretini öderler.
 • Yabancı dille eğitim yapan programlarda kayıtlı öğrenciler, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu için belirlenen ders saat ücretini öderler.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunun belirlenen ders saat ücretini öderler.
 • Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından veya bu kapsamda özel öğrenci olarak Üniversitemize yerleşen öğrencilerden yaz dönemine devam etmek isteyenler sistemde belirtilen ders saat ücretini ödeyeceklerdir.