Pamukkale Üniversitesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi İşleyiş Duyurusu (Eğitim- Öğretim Yüz Yüze Yapılacaktır)

Güncellenme Tarihi: 21 Haziran 2023, 2:59

Üniversitemiz 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi ile ilgili tüm işlemler “Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” çerçevesinde yürütülecektir. Yaz Dönemi işleyişine ilişkin hususlar aşağıda açıklanmıştır.

 GENEL HUSUSLAR

 • Üniversitemiz Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince; 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Döneminde bir öğrenci haftada toplam 30 saati geçmemek koşuluyla en fazla 4 derse kayıt yaptırabilecektir. (30 saat hesaplama: Alınan dersin haftalık ders saati x 3 olarak hesaplanır)
 • Yaz döneminde ders almak isteyen öğrenciler aşağıdaki adımları takip etmelidir. Tüm öğrenciler; https://pusula.pau.edu.tr bağlantı adresi üzerinden;

 “Öğrenci Bilgi Sistemi -> Öğrenci İşlemleri ->  Yaz Ders Kayıt”  sayfasından ders kayıt işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAZ DÖNEMİNDE DERS ALMADA İZLEMESİ GEREKEN ADIMLAR

 • Öğrenciler 17-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında Pusula Bilgi Sistemi üzerinden derslerini seçip, ders kayıtlarını yapacaklardır. Kayıt işlemleri, 19 Temmuz 2023 tarihinde saat: 23.59’da tamamlanacaktır.
 • Ders kaydından sonra ekranda çıkacak olan derslere ait toplam ücret tutarı 17-22 Temmuz 2023 tarihleri arasında Halk Bankasına öğrenci numarası kullanılarak yatırılacaktır. Öğrenciler ders ücretini yatırdıktan sonra tekrar sisteme girerek ders kaydını onaylayacaktır. Ders kaydını onaylamayan öğrencinin kayıt işlemi gerçekleşmeyecektir.
 • 17-19 Temmuz 2023 tarihlerinde ders kaydı yapmış öğrenciler, 21-22 Temmuz 2023 tarihlerindeki Ekle-Sil-Onayla günlerinde açılma yeterliliğini sağlamadığı için sistemden silinen derslerin yerine almak istedikleri diğer ders/derslere kayıt yapabileceklerdir.  
 • Ders açılma yeterliliğine ulaşamamış olan derslerin kapanması durumunda öğrenci, ekle-sil-onayla haftasında, arada oluşan fiyat farkını da bankaya ödemesi şartıyla, açılma yeterliliğine sahip başka bir ders/derslere kayıt yaptırabilir. Ders değişikliğinden kaynaklanan ücret farkına ait sorumluluklar öğrenciye aittir. Açılmış olan derslere ilk defa kayıt yapacak öğrenciler de 21-22 Temmuz 2023  tarihleri arasında ders seçimi yapabilirler.

 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİNDEN YAZ DÖNEMİNDE DERS ALMAK İSTEYEN DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İZLEMESİ GEREKEN ADIMLAR

 • https://obis.pau.edu.tr/ogrenci/yazogrencikayit.aspx bağlantı adresinden öğrenci kaydı yapılarak PAÜ öğrenci numarası alınır. Kullanıcı adı ve şifre kayıt esnasında sisteme kaydedilen cep telefonuna SMS olarak gönderilir.
 • Alınan kullanıcı adı ve şifre ile https://pusula.pau.edu.tr  internet adresi üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemi> Öğrenci İşlemleri> Yaz Ders Kayıt sayfasından ders kayıt işlemi gerçekleştirilir.
 • Öğrenci numarası alma ve yaz dönemi ders kayıt işlemleri aşağıda belirtilen yaz dönemi ders kayıt ve Ekle-Sil-Onayla tarihlerinde yapılabilecektir.

Ders içeriklerine https://ebs.pau.edu.tr/BilgiGoster/DereceProgram.aspx?lng=1 bağlantı adresinden ulaşılabilir.

 DERS ÜCRETLERİNİN YATIRILMASI

 • Yaz Dönemi ders ücreti, Halk Bankasının Türkiye genelindeki herhangi bir şubesinden, ATM veya İnternet Bankacılığından sadece PAÜ Öğrenci Numarası kullanılarak ödenecektir.
 • Sistem üzerinden ders kaydının yapılmasından sonra yatırılması gereken tutar bankada da görülecektir.
 • Ders ücretini yatırdıktan sonra öğrencinin sistemden ders kaydını onaylaması gerekmektedir.
 • Ders kaydını onaylamayan öğrencinin kayıt işlemi gerçekleşmeyecektir.
 • Öğrencilerin ödeyeceği ücretlere ait tablo, EK 1’de yer almaktadır.
 • Bankadan alınacak makbuz üzerinde aşağıdaki bilgiler yer alacaktır:
 • Öğrenci Numarası
 • Yatırılan Ücret Tutarı

 NOT: Bankadan alınacak makbuzun öğrenci tarafından saklanmasında yarar vardır.

 ÜCRET İADE İŞLEMLERİ

 • Ders kaydı yapıldığı halde açılmayan veya ders değişikliği nedeniyle oluşan farka ilişkin Yaz Dönemi ücretleri, öğrencinin Pusula Bilgi Sistemine kaydetmiş olduğu kendisine ait banka IBAN numarası bilgilerine göre iade edilecektir (5 TL ve altına iade işlemi yapılamamaktadır).
 • Ekle-Sil-Onayla işleminden sonra kayıt olunan ders değiştirilemeyeceğinden, dersi almaktan vazgeçme (dersin normal döneminde başarılmış ve yanlışlıkla ders alınmış olması dahil) veya herhangi bir nedenden dolayı, ücret iadesi kesinlikle yapılmayacaktır.

 DERS SAATİ VE ÜCRETİ HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

Ders Saati Hesaplama için Örnek;

30 saat hesaplama şu şekilde yapılır: Alınan dersin güz ya da bahar dönemi haftalık ders saati 3 ile çarpılarak aşağıdaki gibi hesaplanır.

T

P

K (AKTS)

Toplam Ders Saati (T+P)

Ödenecek Ücret

3

2

10

5

5 saatlik ders ücreti

4

0

5

4

4 saatlik ders ücreti

 

 

15

9

 

Haftalık ders saati: 9x3=27

 Ücret Yatırma İçin Örnek;

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Birinci Öğretim veya İkinci Öğretim öğrencisi aşağıdaki tablodaki gibi toplam 6 saatlik dersleri almak için ücret yatıracak olsun;

Örnek Ders Kodu

Örnek Ders Adı

Dersi Aldığı Okul

T

U

K (AKTS)

Top Saat

Ücret

Eşdeğerliği Olup Olmadığı *

OKL113

Psikoloji

Eğitim Fakültesi

2

0

4

2

71,70

 

TAR102

Osmanlıca II

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

2

2

3

4

143,40

 

Toplam: 215,10 TL. ücret yatırması gerekmektedir. 

 NOTLAR

 • Eşdeğerlik onayı alınmadan derse ücret yatırılmaması gerekmektedir. Eşdeğerlik kararı yoksa alınacak ders geçersiz sayılır. Hatalı veya mükerrer alınan derslere ait sorumluluk öğrenciye aittir.
 • Yaz Döneminde ücretlendirmede dersin kredisi (AKTS) esas alınmamakta olup, haftalık ders saatine göre hesaplama yapılmaktadır.
 • Alınmak istenen dersin eşdeğer ve doğru alınmış bir ders olup olmadığının bağlı olunan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulundan teyit edilmesinden ve ders alma kurallarına bağlı ders seçilmesinden öğrenci sorumludur. Öğrenci kataloğunda yer alan dersler dışında farklı ders alan veya eşdeğerliği bulunmayan dersi/dersleri alan öğrencilerin aldıkları bu dersler, öğrenci not durum çizelgesinde görünür, ancak akademik ortalamaya katkısı olmaz.

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNDE DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN DERS ALACAK ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ İÇİN YAZ DÖNEMİ İŞLEYİŞİ

GENEL ESASLAR

 • Yaz döneminde diğer yükseköğretim kurumlarından ders alacak öğrenciler, Pamukkale Üniversitesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında yaz döneminde açılan bir dersi başka bir yükseköğretim kurumundan alabilir.
 • 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı yaz döneminde başka bir yükseköğretim kurumundan ders alacak öğrencilerin ders eşdeğerlik işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Eşdeğerlik işlemlerini yapmadan başka bir yükseköğretim kurumundan ders/dersler alan öğrencilerin almış oldukları ders/dersler ve notlar kesinlikle geçerli sayılmayacaktır.
 • Üniversitemiz öğrencileri, yaz döneminde okullarında açılmayan dersleri taban puanı şartı aranmaksızın Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nden veya Üniversitemiz programlarının ilgili yılda taban puanına eşit veya daha yüksek bir programın verildiği diğer üniversitelerden ders alabileceklerdir.

 BAŞVURU ŞEKLİ

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde başka bir yükseköğretim kurumundan ders alacak öğrencilerin yapacak oldukları ders eşdeğerlik işlemleri aşağıda yer alan esaslara göre yapılacaktır.

 • Yaz döneminde başka bir yükseköğretim kurumundan ders alacak öğrenciler ilgili bölüm/anabilim dalı sekreterliğine dilekçe ile şahsen başvuracaklardır. Öğrencinin yaz döneminde başka bir yükseköğretim kurumundan bir dersi alarak kendi kataloğundaki bir derse eşdeğer saydırabilmesi için Üniversitemizdeki yaz dönemi ders başlangıcından önce ilgili yönetim kurulunca eşdeğerlik kararı alınması gerekir.
 • Öğrenciler dilekçesinde almak istediği ders/derslerin kendi akademik birimindeki açık adı ve AKTS’si ile dersi alacağı yükseköğretim kurumundaki açık adını ve AKTS’sini yazmaları, almak istedikleri dersin onaylı içeriğini (onaysız olanların web sayfasından çıktı almaları ve sayfa üzerinde ilgili akademik birimin web adresinin yazılı olması gerekmektedir) dersi alacak oldukları yükseköğretim kurumundan temin ederek dilekçeye ek olarak koymaları gerekir.

2022-2023 Eğitim- Öğretim Yılı Yaz Döneminde Üniversitemiz öğrencisi olup Üniversitemiz bünyesindeki akademik birimlerden ders alıp eşdeğerlik kararı aldıracak öğrenciler:

Üniversitemiz öğrencisinin yaz döneminde Üniversitemiz bünyesindeki akademik birimlerden bir dersi alarak kendi kataloğundaki bir derse eşdeğer saydırabilmesi için ders kaydından önce ilgili yönetim kurulunca eşdeğerlik kararı alınması gerekir.

 EKLER:

EK-1 Yaz Dönemine katılacak öğrencilerden alınacak ücretler

EK-2 Yaz Döneminde ders almak üzere başvuran öğrencilerin ücret iade işlemleri

EK-3 Yaz Dönemi İş Akış Takvimi

EK: 1

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ ÜCRET TABLOSU*

Akademik Birimler

Saat

2 Saat

Saat

4 Saat

Saat

6 Saat

Saat

8 Saat

Saat

10 Saat

Eğitim Fakültesi

35,85

71,7

107,55

143,4

179,25

215,1

250,95

286,8

322,65

358,5

Diş Hekimliği Fakültesi

62,7

125,4

188,1

250,8

313,5

376,2

438,9

501,6

564,3

627

Fen Fakültesi

35,85

71,7

107,55

143,4

179,25

215,1

250,95

286,8

322,65

358,5

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

35,85

71,7

107,55

143,4

179,25

215,1

250,95

286,8

322,65

358,5

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

38,25

76,5

114,75

153

191,25

229,5

267,75

306

344,25

382,5

İlahiyat Fakültesi

35,85

71,7

107,55

143,4

179,25

215,1

250,95

286,8

322,65

358,5

Mühendislik Fakültesi

50,4

100,8

151,2

201,6

252

302,4

352,8

403,2

453,6

504

Teknoloji Fakültesi

50,4

100,8

151,2

201,6

252

302,4

352,8

403,2

453,6

504

Tıp Fakültesi

77,55

155,1

232,65

310,2

387,75

465,3

542,85

620,4

697,95

775,5

Turizm Fakültesi

35,85

71,7

107,55

143,4

179,25

215,1

250,95

286,8

322,65

358,5

İletişim Fakültesi

34,2

68,4

102,6

136,8

171

205,2

239,4

273,6

307,8

342

Hukuk Fakültesi

38,25

76,5

114,75

153

191,25

229,5

267,75

306

344,25

382,5

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

50,4

100,8

151,2

201,6

252

302,4

352,8

403,2

453,6

504

Müzik ve Sahne Sanatları Fak.

39,3

78,6

117,9

157,2

196,5

235,8

275,1

314,4

353,7

393

Sağlık Bilimleri Fakültesi

35,85

71,7

107,55

143,4

179,25

215,1

250,95

286,8

322,65

358,5

Spor Bil. ve Tek.Yüksekokulu

25,35

50,7

76,05

101,4

126,75

152,1

177,45

202,8

228,15

253,5

Spor Bilimleri Fakültesi

35,85

71,7

107,55

143,4

179,25

215,1

250,95

286,8

322,65

358,5

Teknik Eğitim Fakültesi

35,85

71,7

107,55

143,4

179,25

215,1

250,95

286,8

322,65

358,5

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

35,85

71,7

107,55

143,4

179,25

215,1

250,95

286,8

322,65

358,5

Ziraat Fakültesi

50,4

100,8

151,2

201,6

252

302,4

352,8

403,2

453,6

504

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fak.

35,85

71,7

107,55

143,4

179,25

215,1

250,95

286,8

322,65

358,5

Denizli Sağlık Yüksekokulu

25,35

50,7

76,05

101,4

126,75

152,1

177,45

202,8

228,15

253,5

Fizik Tedavi ve Reh. YO.

25,35

50,7

76,05

101,4

126,75

152,1

177,45

202,8

228,15

253,5

Uygulamalı Bilimler YO.

25,35

50,7

76,05

101,4

126,75

152,1

177,45

202,8

228,15

253,5

Turizm İşlt. ve Otel. YO.

25,35

50,7

76,05

101,4

126,75

152,1

177,45

202,8

228,15

253,5

Çivril Atasay Kamer MYO

27,9

55,8

83,7

111,6

139,5

167,4

195,3

223,2

251,1

279

Honaz MYO

27,9

55,8

83,7

111,6

139,5

167,4

195,3

223,2

251,1

279

Tavas Sağlık Hizmetleri MYO

27,9

55,8

83,7

111,6

139,5

167,4

195,3

223,2

251,1

279

Tavas MYO

27,9

55,8

83,7

111,6

139,5

167,4

195,3

223,2

251,1

279

Buldan MYO

27,9

55,8

83,7

111,6

139,5

167,4

195,3

223,2

251,1

279

Kale MYO

27,9

55,8

83,7

111,6

139,5

167,4

195,3

223,2

251,1

279

Bekilli MYO

27,9

55,8

83,7

111,6

139,5

167,4

195,3

223,2

251,1

279

Çal MYO

27,9

55,8

83,7

111,6

139,5

167,4

195,3

223,2

251,1

279

Bozkurt MYO

27,9

55,8

83,7

111,6

139,5

167,4

195,3

223,2

251,1

279

Acıpayam MYO

27,9

55,8

83,7

111,6

139,5

167,4

195,3

223,2

251,1

279

Çameli MYO

27,9

55,8

83,7

111,6

139,5

167,4

195,3

223,2

251,1

279

Serinhisar MYO

27,9

55,8

83,7

111,6

139,5

167,4

195,3

223,2

251,1

279

Sarayköy MYO

27,9

55,8

83,7

111,6

139,5

167,4

195,3

223,2

251,1

279

Çardak Organize San. Böl. MYO

27,9

55,8

83,7

111,6

139,5

167,4

195,3

223,2

251,1

279

Denizli Sağlık Hizmetleri MYO

27,9

55,8

83,7

111,6

139,5

167,4

195,3

223,2

251,1

279

Denizli Teknik Bilimler MYO

27,9

55,8

83,7

111,6

139,5

167,4

195,3

223,2

251,1

279

Denizli Sosyal Bilimler MYO

27,9

55,8

83,7

111,6

139,5

167,4

195,3

223,2

251,1

279

 

*Tabloda yer alan Yaz Dönemi ücretleri, tüm akademik birimler için düzenlenmiş olup, birimlerin Yaz Döneminde program/şube açıp açmayacağı hakkında ilgili akademik birimden bilgi alınması gerekmektedir.

NOTLAR:

 • Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen ve çalıştıkları kurumu belirtir bir belge sunanlar, ders almak istedikleri fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunun ders saat ücretini öderler.
 • Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrencileri ders almak istedikleri fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunun belirlenen ders saat ücretini öderler.
 • Yabancı dille eğitim yapan programlarda kayıtlı öğrenciler, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu için belirlenen ders saat ücretini öderler.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunun belirlenen ders saat ücretini öderler.
 • Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından veya bu kapsamda özel öğrenci olarak Üniversitemize yerleşen öğrencilerden yaz dönemi öğretimine devam etmek isteyenler sistemde belirtilen ders saat ücretini ödeyeceklerdir.

EK-2

 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNDE DERS ALMAK ÜZERE BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİN ÜCRET İADE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DETAYLAR

ÜCRET İADELERİNDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN AÇIKLAMALARIN DİKKATE ALINMASI İADE İŞLEMLERİNİN YAPILMASINDA KOLAYLIK SAĞLAYACAKTIR.

Önceki yıllarda aynı IBAN numarasını birkaç öğrencinin sisteme yazdığı tespit edilmiş olup, sistemdeki IBAN numarasının kime ait olduğu tespit edilemeyeceğinden bu şekilde olan hiçbir öğrenciye iade yapılamayacaktır. Sisteme mutlaka öğrencinin kendi adına  ait olan güncel bir IBAN numarasını girmesi gerekmektedir. (TC kimlik numarası eşleştirmesi yapıldığı için)

Aşağıda verilen örneklere göre, ders kaydı sırasında öğrencilerin kendilerine ait geçerli IBAN numarasını girmeleri istenecektir. (anne, baba veya arkadaşa ait IBAN numarası geçersiz olacaktır.) Geçerli IBAN numarası vermeyenlerin EFT/havale işlemleri ile ücret iadesi başka bir usulle yapılmaz.

 ÜCRET İADE İŞLEMLERİ İÇİN;

 • Verilecek IBAN numarasının mutlaka öğrenci adına olması gerekir. Yaz dönemi ücret iade işlemleri, verilecek IBAN numarasına doğrudan yapıldığından yanlış verilen IBAN numarasından dolayı hiçbir hak talebinde bulunulamaz. Hatalı IBAN numarasından kurumumuz sorumlu tutulamaz.

 

IBAN NUMARASI: İLK İKİ HARFİ TR SONRASINDA 24 ADET RAKAMDIR.

 

T

R

                                               

 

Dekontun üzerindeki IBAN NUMARASI Üniversiteye ait olup, bu IBAN NUMARASI yazılmamalıdır.

        Ders Alacak Öğrencinin Cep Telefonu: 0 XXX XXX XX XX

 

 • Ekle-Sil-Onayla işleminden (22 Temmuz 2023) sonra ders değiştirilemeyeceğinden, dersten vazgeçme (dersin normal döneminde başarılmış veya yanlışlıkla alınmış olması dahil) veya başka nedenden dolayı ücret talebi olumsuz değerlendirilir, ücret iadesi kesinlikle yapılmaz.
 • Ders seçtikten sonra artan para miktarı 5.00 TL’den az olan öğrencilere, (iade masraflarını karşılamayacağından dolayı) iade yapılmayacaktır.
 • Eft/havale işlemlerinin daha hızlı yürütebilmesi için; işlem yaparken dikkatli olunması, IBAN numarasının kontrol edilmesi, hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. İade alacak öğrencilerin Pusula Bilgi Sistemine kaydettikleri IBAN numarasına paranın aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeleri, aktarılmamışsa 25.08.2023 mesai bitimine kadar Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı-Harçlar Birimine dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.


 

EK-3

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ İŞ AKIŞ TAKVİMİ* 

YAZ DÖNEMİ

5.06.2023 - 13.06.2023

Açılacak derslerin belirlenip ilan edilmesi

15.06.2023 - 23.06.2023

Şubelerin açılması ve görevlendirme işlemlerinin yapılması

15.06.2023 - 23.06.2023

Eğitim-öğretim kılavuzlarının onaylanması

15.06.2023 - 23.06.2023

Haftalık ders programlarının oluşturulması

17.07.2023 - 22.07.2023

Yaz Dönemi ücretlerinin ödenmesi

17.07.2023 - 19.07.2023

Ders kayıt işlemlerinin yapılması

17.07.2023 - 19.07.2023

Üç ders sınavı başvurularının sistem üzerinden yapılması

20.07.2023

Açılma yeterliliğini sağlamayan derslerin şubelerinin kapatılması

21.07.2023 - 22.07.2023

Açılma yeterliliğini sağlamayan derslerin yerine açılan derslere kayıt işlemleri (Ekle-Sil ve Onayla günleri)

24.07.2023

Derslerin ilk günü

24.07.2023 - 26.07.2023

Üç ders sınavlarının yapılması

21.08.2023 - 25.08.2023

Devamsızlıkların öğretim elemanları tarafından sisteme girilmesi

25.08.2023

Derslerin son günü

28.08.2023 - 2.09.2023

Dönem sonu sınavları ve açılan dersler için azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin sınırsız sınavlarının yapılması

30.08.2023

Zafer Bayramı

 

NOTLAR:

Pusula Bilgi Sistemi üzerinden yapılan tüm işlemlerin başlangıç saati 08:00, bitiş saati:23:59'dir.

Yaz döneminde başka üniversitelerden ders alacak öğrencilerimizin, Üniversitemizin yaz dönemi akademik takvimini dikkate almaları gerekmektedir.

 

NOT: Başvuru sisteminde android ve ios işletim sistemine sahip cihazlar bazı sorunlara yol açabileceğinden başvuruların Windows işletim sistemi olan bilgisayardan yapılması gerekmektedir.

 

 Bilgi için: 0258 296 21 98- 0258 296 32 70