Öğretim Üyesi İlanı Düzeltme

3 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan öğretim üyesi ilanımızla ilgili düzeltme ektedir.


7 Temmuz 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30471

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca alınmak üzere 03.07.2018 tarih ve 30467 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi kadrosu ile ilgili düzeltmedir.

İlgililere duyurulur.

 

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Der

Açıklama

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Organik Tarım İşletmeciliği

Organik Tarım İşletmeciliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

5

Biyoloji alanında doktora yapmış olmak ve bitki ilaç etkileşimleri ile ilgili çalışmaları olmak

6024/1-1

 Ekli Belgeler