Öğretim Üyesi İlanı

Üniversitemiz öğretim üyesi ilanı 15.04.2019 tarihli Resmi Gazete yayımlanmıştır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ilk atama ve yeniden atama olacak adaylar tarafında verilecektir. Kamu kurumda çalışan adayar tarafından doldurulmayacaktır.

- Profesör kadrolarına başvuracak adaylar 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD/DVD (tekli CD kutusu içerisinde) ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

- Doçent kadrolarına başvuracak adayların 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD (tekli CD kutusu içerisinde) ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD (tekli CD kutusu içerisinde) ile ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne,

başvurucaklardır.

Ekli Belgeler