Öğretim Elemanı Alım lanı

Güncellenme Tarihi: 24 Aralık 2018, 1:32

Üniversitemiz öğretim görevlisi alım ilanı 11.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

 

Başvuru başlangıç tarihi

11.12.2018

Giriş sınavı tarihi            

07.01.2019

Son başvuru tarihi           

25.12.2018

Nihai değerlendirme tarihi           

10.01.2019

Ön değerlendirme açıklama tarihi

02.01.2019

Sonuçların ilan edileceği internet sitesi

www.pau.edu.tr

 

 

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

    (Öğretim Elemanı Alım İlanı)

                Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgi maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

 

Başvuru başlangıç tarihi

11.12.2018

Giriş sınavı tarihi            

07.01.2019

Son başvuru tarihi           

25.12.2018

Nihai değerlendirme tarihi           

10.01.2019

Ön değerlendirme açıklama tarihi

02.01.2019

Sonuçların ilan edileceği internet sitesi

www.pau.edu.tr

 

İlan No

Birim

Bölüm

Program

Kadro Unvanı

Adet

Der

Başvuru Adresi

1

Acıpayam Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme

Süt ve Ürünleri Teknolojisi

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

1

6

PAÜ Acıpayam Meslek Yüksekokulu

Özel Şart: Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu, Gıda Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

2

Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Ulaştırma Hizmetleri

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

1

5

PAÜ Rektörlük Personel Daire Başkanlığı

Özel Şart: İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu, İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 

 3

Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Ulaştırma Hizmetleri

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

1

5

PAÜ Rektörlük Personel Daire Başkanlığı

Özel Şart: İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu, İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. C sınıf iş güvenliği uzmanlığı belgesi, AUTOCAD 2D ve 3D sertifikalarına sahip olmak

 4

Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Ulaştırma Hizmetleri

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

1

3

PAÜ Rektörlük Personel Daire Başkanlığı

Özel Şart: İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu, İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak. AUTOCAD sertifikasına, ilkyardımcı belgesine ve C sınıf iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak. 

 5

Çameli Meslek Yüksekokulu

Mimarlık ve Şehir Planlama

Tapu ve Kadastro

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

2

4

PAÜ Rektörlük Personel Daire Başkanlığı

Özel Şart: Harita Mühendisliği ya da Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu, Harita Mühendisliği ya da Harita ve Kadastro Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

6

Çameli Meslek Yüksekokulu

Mimarlık ve Şehir Planlama

Tapu ve Kadastro

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

1

4

PAÜ Rektörlük Personel Daire Başkanlığı

Özel Şart: Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Lisans mezunu olmak. Şehir ve Bölge Planlama alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 7

Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

2

5

PAÜ Rektörlük Personel Daire Başkanlığı

Özel Şart: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ya da Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ya da Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

8

Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

1

5

PAÜ Rektörlük Personel Daire Başkanlığı

Özel Şart: Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında 3 yıl ders verme deneyime sahip olmak

Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

1

PAÜ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Özel Şart: Fizik Bölümü lisans mezunu, Fizik veya Biyofizik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

10

Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

1

5

PAÜ Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Özel Şart: İşletme Bölümü Lisans mezunu, İşletme alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Tezli yüksek lisans mezuniyet sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 8 yıl tecrübe sahibi olmak.

11

Honaz Meslek Yüksekokulu

Hukuk

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

3

5

PAÜ Honaz Meslek Yüksekokulu

Özel Şart: Hukuk Fakültesi Lisans mezunu, Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

12  

Tavas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Eczane Hizmetleri Bölümü

Eczane Hizmetleri

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

2

 4

PAÜ Tavas Meslek Yüksekokulu

Özel Şart: Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu, Eczacılık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

13

Tavas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Eczane Hizmetleri Bölümü

Eczane Hizmetleri

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

1

PAÜ Tavas Meslek Yüksekokulu

Özel Şart: Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu, Eczacılık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak

14  

Serinhisar Meslek Yüksekokulu

Yönetim Ve Organizasyon

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Öğretim Görevlisi

(Ders Verecek)

3

PAÜ Rektörlük Personel Daire Başkanlığı

Özel Şart: Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü lisans mezunu, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Afet Eğitimi ve Yönetimi ya da Halk Sağlığı alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.

2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3-  Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

 

MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1.     Öğretim Elemanı Başvuru Formu (http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler)

2.     ALES Belgesi

3.     Özgeçmiş

4.     Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5.     Fotoğraf (1 adet)

6.     Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (İlana göre lisans ve/veya tezli yüksek lisans mezuniyet belgesi) (1), (2), (3)

7.     Lisans Transkripti (4)

8.     Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)

9.     Askerlik Belgesi (1)

10. Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

11. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

 

AÇIKLAMALAR:

 (1) Askerlik Belgesi ve diplomaların başvuru sırasında “E-Devlet” çıktısı kabul edilmektedir.

(2) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge.

(3) İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.

(4) Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya karekodlu transkript belgesi. Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre eşdeğerliği yönetmelik uyarınca yapılacaktır.

 

1-    Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2-    Atanmaya hak kazanan adayın Görev Aylığı derece ve kademesine göre Derece Değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.