Öğretim Elemanı Alım İlanı

Üniversitemiz Doçent, Dr. Öğr. Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı 27.12.2019 tarihli Resmi gazetede yayımlanmıştır.

- Doçent kadrolarına başvuracak adayların 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD (tekli CD kutusu içerisinde) veya USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD (tekli CD kutusu içerisinde) veya USB ile ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne,

başvurucaklardır.

- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvurular Rektörlük PErsonel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapılacaktır.

 

Ekli Belgeler