Öğretim Elemanı Alım İlanı

Güncellenme Tarihi: 26 Aralık 2018, 8:11

Üniversitemiz öğrtim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı 24.12.2018 tarihli Resmi gazetede yayımlanmıştır.

Başvurular ilanda belirtilen başvuru adreslerine yapılacaktır.

İlk başvuruda Diploma, Öğrenci Belgesi (barkodlu), Transkript (barkodlu), Askerlik Belgesi için e-devlet çıktısı kabul edilmektedir. Fotokopi olduğu takdirde aslı gibidir onaylı veya noter onaylı olması gerekmektedir.

 

 

 

24 Aralık 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30635

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

    (Öğretim Elemanı Alım İlanı)

 

                Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgi maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

 

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.

2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

4-  Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

 

MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1.     Öğretim Elemanı Başvuru Formu (http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler)

2.     ALES Belgesi

3.     Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç)

4.     Özgeçmiş

5.     Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6.     Fotoğraf (1 adet)

7.     Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (İlana göre lisans ve/veya tezli yüksek lisans mezuniyet belgesi) (1), (2), (3)

8.     Lisans Transkripti (4)

9.     Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)

10. Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)

11. Askerlik Belgesi (1)

12. Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

13. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

 

AÇIKLAMALAR:

 (1) Askerlik Belgesi ve diplomaların başvuru sırasında “E-Devlet” çıktısı kabul edilmektedir.

(2) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge.

(3) İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.

(4) Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya karekodlu transkript belgesi. Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre eşdeğerliği yönetmelik uyarınca yapılacaktır.

 

1-    Başvurular ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2-    Atanmaya hak kazanan adayın Görev Aylığı derece ve kademesine göre Derece Değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.

 

Sınav Takvimi:

 

Başvuru başlangıç tarihi

24.12.2018

Giriş sınavı tarihi            

18.01.2019

Son başvuru tarihi           

07.01.2019

Nihai değerlendirme tarihi           

23.01.2019

Ön değerlendirme açıklama tarihi

14.01.2019

Sonuçların ilan edileceği internet sitesi

www.pau.edu.tr

 


 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)

ALES                                    : 70

Yabancı Dil Puanı             : Muaf

İlan No

Birim

Bölüm

Program

Adet

Der

Başvuru Adresi

1

Bekilli Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

İnsan Kaynakları Yönetimi

1

6

PAÜ Bekilli Meslek Yüksekokulu

Özel Şart: Kamu Yönetimi veya Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü lisans, Kamu Yönetimi veya Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında alanında belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yarıyıl ders verme deneyimine sahip olmak.

2

Bekilli Meslek Yüksekokulu

Finans Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık

1

3

PAÜ Bekilli Meslek Yüksekokulu

Özel Şart: Ekonometri ya da Matematik lisans, Ekonometri ya da Matematik tezli yüksek lisans yapmış olmak, lisans mezuniyeti sonrasında belgelendirmek kaydıyla en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak

3

Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

1

3

PAÜ Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Özel Şart: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans, Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak

4

Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Tasarım

Grafik Tasarımı

1

4

PAÜ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Özel Şart: Sanat Tarihi Bölümü lisans, Sanat Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Yükseköğretim kurumlarında belgelendirmek kaydıyla alanında en az 3 (üç) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

5

Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Tasarım

Moda Tasarımı

1

6

PAÜ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Özel Şart: Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim-İş Öğretmenliği, Grafik Tasarım lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

6

Tavas Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik

İş Sağlığı ve Güvenliği

1

2

PAÜ Tavas Meslek Yüksekokulu

Özel Şart: Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak, Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, yüksek lisans mezuniyeti sonrasında belgelendirmek kaydıyla en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak

7

Tavas Meslek Yüksekokulu

Bitkisel Ve Hayvansal Üretim

Organik Tarım

1

2

PAÜ Tavas Meslek Yüksekokulu

Özel Şart: Bahçe Bitkileri Bölümü mezunu olmak, Bahçe Bitkileri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, yüksek lisans mezuniyeti sonrasında belgelendirmek kaydıyla en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI BİRİM)

ALES                                    : 70

Yabancı Dil Puanı             : 50

İlan No

Birim

Adet

Der

Başvuru Adresi

8

Rektörlük (İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi)

1

6

PAÜ Rektörlük Personel Daire Başkanlığı

Özel Şart: Kimya Bölümü Lisans mezunu, Kimya Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. LCMS, GCMS, GC ve ICP kullanıcı eğitim sertifikası ve C sınıfı is güvenliği uzmanlığı belgelerine (TC Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı İş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğünün verdiği) sahip olmak. Lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

9

Rektörlük (Tohum Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi)

1

6

PAÜ Rektörlük Personel Daire Başkanlığı

Özel Şart: Tarla Bitkileri Bölümü lisans mezunu olmak, Tarla Bitkileri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak

10

Rektörlük (Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Ve Araştırma Merkezi)

1

6

PAÜ Rektörlük Personel Daire Başkanlığı

Özel Şart: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü lisans, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak

11

Rektörlük (Basın ve Halkla İlişkiler)

1

6

PAÜ Rektörlük Personel Daire Başkanlığı

Özel Şart: Gazetecilik, Radyo Televizyon veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümleri Lisans mezunu olmak. Gazetecilik, Radyo Televizyon veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.*

* 26.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ilanımızla düzeltme yapılmıştır.


ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (2547 sayılı Kanunun 50/d kapsamında)

- 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile

- Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

ALES                                    : 70

Yabancı Dil Puanı             : 50

İlan No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Adet

Der

Başvuru Adresi

12

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

1

6

PAÜ Eğitim Fakültesi

Özel Şart: Eğitim Yönetimi Programında tezli yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak.

13

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

1

6

PAÜ Eğitim Fakültesi

Özel Şart: Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı lisans mezunu olup, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programında tezli yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak.

14

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

1

6

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi

Özel Şart: İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olup, İngiliz Dili ve Edebiyatı Programında tezli yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak.

15

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Genel Biyoloji

1

6

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi

Özel Şart: Biyoloji Bölümü lisans mezunu olup, Biyoloji Programında tezli yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak.*

16

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

1

6

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi

Özel Şart: Biyoloji Bölümü lisans mezunu olup, Biyoloji Programında tezli yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak.*

17

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Nükleer Fizik

1

6

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi

Özel Şart: Fizik Bölümü lisans mezunu olup, Fizik Programında tezli yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak.

18

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Matematiksel Fizik

1

6

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi

Özel Şart: Fizik Bölümü lisans mezunu olup, Fizik Programında tezli yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak.

19

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

1

6

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi

Özel Şart: Kimya Bölümü lisans mezunu olup, Kimya Programında tezli yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak. Yapıyor Olmak.

20

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

1

6

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi

Özel Şart: Kimya Bölümü lisans mezunu olup, Kimya Programında tezli yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak.

21

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Bilim Tarihi

1

6

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi

Özel Şart: Felsefe Bölümü lisans mezunu olup, Felsefe Programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

22

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

1

6

PAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Özel Şart: Muhasebe ve Finansman Programında tezli yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak

23

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme, Uluslararası İktisat

1

6

PAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Özel Şart: İktisat Programında tezli yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak

24

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Finansman

1

6

PAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Özel Şart: Uluslararası Ticaret ve Finans Programında tezli yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak*

25

Mühendislik Fakültesi

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Bilimleri

1

6

PAÜ Mühendislik Fakültesi

Özel Şart: Tekstil Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Tekstil Mühendisliği Programında tezli yüksek lisans eğitimi yapıyor olmak

 * 26.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ilanımızla düzeltme yapılmıştır.