Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İçin Ek-1 Madde Kapsamında Yatay Geçiş Duyurusu

 

Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumları için www.yok.gov.tr ‘de 23.08.2016 tarihinde güncellenen ve yayınlanan bilgiler ışığında (http://www.yok.gov.tr/documents/10279/26994545/sikca-sorulan-sorular-ve-cevaplari.pdf/ 2. sayfada)  “Yatay geçişte ne esas alınacaktır?” sorusuna cevaben “Ek-1 Madde Kapsamında, Yerleştirilme Puanı esaslı (bkz. Usul ve Esaslar Madde 9) Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrencilerden Ek-1 Madde uyarınca daha önce yatay geçiş yapmış olanlar da Ek-1 Madde Kapsamında yatay geçiş yapabilecektir.” ibaresi dikkate alınarak bu durumdaki öğrenciler Merkezi Yatay Geçiş sistemine başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru için: https://obis.pau.edu.tr/yataygecis/YatayGecisBasvuruY.aspx

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı & Bilgi İşlem Daire Başkanlığı