İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı Sonuçları

İLAN

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 15/05/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, Üniversitemizde görev yapan daimi ve sürekli işçilerin (696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında) eğitimlerine yönelik olarak gerçekleştirilen Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Programı sonucunda girmiş oldukları sınav sonuçları ekte yayımlanmıştır.

 

Sonuçlar için tıklayınız…

 

İlgililere ilanen tebliğ olunur.     15/03/2019

 

Sınavdan 70  (yetmiş) ve üzeri not alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınav sonuçlarına 19/03/2019 tarihi mesai bitimine kadar İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna yazılı olarak itirazda bulunabilirler.