İş Güvenliği Sertifikasına Sahip Personeller İle İlgili Önemli Duyuru

Üniversitemiz bağlı birimlerinde görev yapmakta olan ve İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine sahip olan Akademik ve İdari personellerimizin 04/02/2016 tarihine kadar belgelerini (.pdf veya .jpg formatında) (İSG Katip siteminde tanımlı Sertifika Detay Raporu da olur) personel@pau.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize.