Hukuk Fakültesi Değerlendirme Sonuçları

Güncellenme Tarihi: 26 Aralık 2017, 9:50

ASIL olarak kazanan adayların atama işlemlerini başlatmak üzere Hukuk Fakültesi dekanlığına dilekçe, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (bilgisayar ortamında doldurularak fotoğraf yapıştıralacak) ve 'e-devlet' çıktısı olarak verilen belge varsa Askerlik Belgesi, Diploma ya da Geçici Mezuniyet Belgesinin Onaylı Sureti ile başvurmaları gerekmektedir.