Görevde Yükselme Sınavı İle İlgili ÖNEMLİ Duyuru

Üniversitemizde görev yapmakta olan idari personellerimiz için, yapılacak olan Görevde Yükselme Merkezi Yazılı Sınavı’na başvuran ve başvuracak olan adaylarda aranan nitelikler arasında, ekte sunulan ilgi yazı ile:

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin Görevde Yükselme Suretiyle Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar başlıklı 6’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (B) bendinde yer alan “En az 3 (üç) yıl hizmeti bulunmak” ibaresinin yürütülmesi Danıştay Kurulu Y.D. İtiraz No :

2014/1158 sayılı kararı ile durdurulmuştur.

 

EK-1: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na ait Danıştay Kurulu Y.D. İtiraz No : 2014/1158 sayılı karar yazısı.

 

http://personel.pau.edu.tr/ilan/YOKGORYUK.pdf