ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi hükümleri uyarınca, 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi "Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu" kapsamında sürekli işçi olarak istihdam edilmek üzere, 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, İş-Kur üzerinden Üniversitemizde görev almak üzere kura ve sözlü sınav usulü ile 45 adet (26 adet Temizlik Personeli-Engelli, 19 Adet Temizlik Personeli Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan) Sürekli İşçi alım ilanı yayınlanmıştır.

İlan ile ilgili detaylı bilgiye https://esube.iskur.gov.tr/ adresinden ulaşabilir veya Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.