Ek Madde-1 (Merkezi Yerleştirme Puanına göre yatay geçiş) ile ilgili duyuru

 

 

Üniversitemiz Senatosunun 13.12.2019 tarih ve 16/8 sayılı kararı ile;   2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında “Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” Ek Madde-1 (Merkezi Yerleştirme Puanına göre yatay geçiş) uyarınca, yatay geçişle öğrenci alınmaması ve kontenjan açılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.