Düzenli Tenis Egzersizlerinin Üniversite Öğrencilerinde Farklı Parametreler Üzerine Etkisi (Genel Proje No :2019KRM001)

 

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Kurumsal Altyapı Projesi kapsamında, sınırlı sayıda öğrenciye 8 haftalık sürelerle ücretsiz tenis eğitimi verilecektir.

 

Bu konu ile ilgili 30 Eylül Saat 12:00'de Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

 

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ