Başarısız Olunan Seçmeli Dersler İle İlgili

Önlisans/Lisans Öğrencilerinin Dikkatine:

2017-2018 Güz dönemi ders kayıtlarında Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği’nin 18/4 maddesine göre akademik ortalaması 2.00 altında olan öğrenciler öncelikle  “Öğrencinin bulunduğu yarıyıldan önceki yarıyıllara ait derslerden alıp da başarısız olduğu derslere kayıt olur” hükmü gereğince seçmeli ders grubundan kalınan bir ders eğer ders kayıt döneminde açılmış ise sistem bu dersi zorunlu ders olarak algılamakta ve bu dersi almaya zorlamaktadır.

Ancak yine Önlisans, Lisans Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği’nin 38/2 maddesi “Seçmeli bir dersten başarısız olan bir öğrenci bu derse veya aynı gruptan bir başka seçmeli derse açıldığı ilk yarıyıl tekrar kayıt olmak zorundadır.”  hükmüne göre 18/4 maddesindeki zorunluluk sistem üzerinde kaldırılmıştır.

2017-2018 Güz dönemi ders kayıtlarında ve ekle/sil işlemlerinde bu durumda olup daha önce kaldığı seçmeli dersi almaya zorlanan öğrenciler 24 Eylül 2017 saat 23:59’a kadar tekrar almak istedikleri seçmeli derslere kayıt olabilirler.

 

 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ