Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Üniversitemiz araştırma görevlisi alım ilanı 22.11.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Başvurular ilgili fakülte dekanlıklarına yapılacaktır.