Anket (1416, ÖYP, 33. Madde Yurtdışı Görevlendirme)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yürütülmekte olan bir çalışma ile ilgili olarak aşağıda verilen anket formlarının 1416, ÖYP/Öncelikli Alanlar ve 33. Madde ile yurt dışında lisansüstü eğitim görmekte/görmüş olan ilgililer tarafından 16.05.2018 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.

1416 sayılı Kanun ile ilgili anket formu:

http://www.online-anket.gen.tr/anketformu.php?kullanici_id=10897&anket_id=3

 

ÖYP/Öncelikli Alanlar ile ilgii anket formu:

http://www.online-anket.gen.tr/anketformu.php?kullanici_id=10897&anket_id=2

 

33. Madde Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim ile ilgili anket formu:

http://www.online-anket.gen.tr/anketformu.php?kullanici_id=10897&anket_id=4