Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi

Güncellenme Tarihi: 28 Aralık 2018, 3:09

 

Ekteki Akademik Teşvik Başvuru Kontrol Listesi başvuru sahibi tarafından doldurularak, başvuru dosyasının üstüne eklenecektir.

2018 YILI BİLİMSEL FAALİYETLERE İLİŞKİN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

 

1-14 Ocak /2019

Başvuru için; Öğretim Elamanları tarafından YÖKSİS’e giriş yapılması ve çıktılarının alınarak Bölüm/AnabilimdalıBirim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunadosyalarının teslim edilmesi

 

15-18 Ocak 2019

Başvuru Dosyalarının Bölüm/Anabilimdalı veya AnasanatdalıBirim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuncaincelenmesi ve dosyaların Akademik Teşvik Başvuru Dosyası Kontrol Listesi, Değerlendirme Raporu ve Karar Tutanağı ilebirlikte Akademik Birimlere (Fakülte/Enstitü/MYO/MO) gönderilmesi

 

21-23 Ocak/2019

Dekanlıklar ve Müdürlüklerce; Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonundangelen Akademik Teşvik Başvuru Dosyalarında, gerekli düzeltmelerin yapılması ve eksikliklerin giderilmesinden sonra; nihai karara esas olmak üzereonaylanmış Puan Tablosuve diğer rapor ve tutanaklar ile birlikte, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunagönderilmesi

24 -30 Ocak 2019

Akademik Birimlerden gelen Akademik Teşvik Ödeneği başvurularının,Akademik Teşvik Başvuru Dosyası Kontrol Listesi, Değerlendirme Raporu, Karar Tutanağı ve Puan TablosununAkademik Teşvik Düzenleme, Denetleme veİtiraz Komisyondagörüşülmesi, değerlendirilmesi ve sonuçların ilanı

 

31 Ocak -6 Şubat 2019

 

İtiraz Başvurularının alınması

(Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğünce)

 

7-11 Şubat 2019

 

İtirazlarınAkademik Teşvik Düzenleme, Denetleme veİtiraz Komisyonunagörüşülmesi ve Kesin Listelerin İlanı