Akademik Teşvik Başvuru takvimi

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU TAKVİMİ

01-13 Ocak 2020

Başvuru için, öğretim elemanları tarafından YÖKSİS’e giriş yapılması; YÖKSİS’ten alınan çıktının, kanıtlayıcı belgelerin ve ıslak imzalı beyan formunun Akademik Teşvik Bilgi Sistemi’ne yüklenmesi; ıslak imzalı beyan formunun aslının Bölüm/Anabilimdalı/Anasanatdalı sekreterliğine teslim edilmesi.

14-17 Ocak 2020

Başvuruların Bölüm/Anabilimdalı/Anasanatdalı Birim Akademik Başvuru ve İnceleme Komisyonunca; Akademik Teşvik Bilgi Sistemi’nde incelenmesi, sistemden alınan karar tutanağının imzalanarak sisteme yüklenmesi ve ıslak imzalı karar tutanağının aslının akademik birimlere (Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu) teslim edilmesi.

20-21 Ocak 2020

Dekanlık ve Müdürlüklerce; Birim Akademik Başvuru ve İnceleme Komisyonu’ndan gelen başvuruların sistemden incelenerek sistemden alınan karar tutanağının imzalanarak sisteme yüklenmesi; ıslak imzalı karar tutanağının aslı ile diğer rapor ve tutanakların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’na teslim edilmesi.

22-28 Ocak 2020

Akademik birimlerden gelen başvuruların Akademik Teşvik Bilgi Sistemi’nde Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’nca görüşülmesi, değerlendirilmesi, sistemden alınan karar tutanağının imzalanarak karar tutanağının sisteme yüklenmesive sonuçların ilanı

29 Ocak-04 Şubat 2020

İtiraz başvurularının alınması

(Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğünce)

05-10 Şubat 2020

İtirazların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’nda görüşülmesi ve kesin listelerin ilanı