7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru

Güncellenme Tarihi: 11 Kasım 2022, 8:04

 

02.10.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında;

2547 sayılı Kanun'un 44'üncü maddesi "c" fıkrası uyarınca dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen  öğrencilerin yükseköğretim kurumları tarafından 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişikleri kesilmesi gerekirken bu tarihten sonra ilişiklerinin kesilmesi için karar alarak ilişik kesilme işleminin tamamlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna isimleri bildirilen öğrenciler ile 5 Temmuz 2022 tarihinden önce anılan maddede tanımlanan azami öğrenim süresini tamamlamaları nedeniyle ilişikleri kesilmesi gerekirken COVID-19 Salgını nedeniyle 27 Eylül 2021 tarihli kararı ile Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından verilen sınav haklarını kullandıklarından ilişikleri 5 Temmuz 2022 tarihinden sonra kesilen öğrencilere zamanında bilgilendirme yapılmış olması halinde ilişiklerini keserek 7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanun'a eklenen Geçici Madde 83 hükümlerinden yararlanabileceklerinin dikkate alınması ve bu durumda olup ilişiği kesilen öğrencilerin 7 Kasım 2022 tarihinden itibaren ilgili yükseköğretim kurumuna 30 gün içinde başvurmaları halinde anılan Kanun hükmünden yararlanabilmelerine karar verilmiştir.

Bu kapsamda olan öğrencilerimiz için:

Af Başvuruları;

- 07 Kasım 2022 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili akademik birime şahsen yapılacaktır.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 07 Kasım 2022

Başvuru Bitiş Tarihi: 06 Aralık 2022 saat 17.00

Başvuru Yeri: Üniversitemizin ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu

Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler;

Ön Lisans ve Lisans Öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler:

1-Mezun olduğu okuldan alınan Lise Diplomasının aslı ve fotokopisi (Lise Diploması kayıt sırasında görülerek, fotokopisi alınacak ve aslı iade edilecektir). Lise Diplomasını kaybeden öğrencilerin mezun oldukları liseden alacakları Diploma Zayi Belgesi ya da e-Devletten alınan Lise Mezuniyet Belgesi de Lise Diploması yerine geçmektedir. (Dikey Geçiş Öğrencileri için Ön Lisans Diploması).

2-ÖSYM Yerleştirme Belgesi.

3-Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi.

4-Yeni tarihli Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden de alınabilir.).

5-Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

6-Askerlik görevini yapmış olanlar için Askerlik Terhis Belgesi.

7-Ön Lisans ve Lisans Başvuru Formu (Başvuru Formuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.) .

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAŞVURU FORMU

 Başvuru yapan öğrenciler, başvuru sonuçlarını ilgili akademik birimlerden öğrenebileceklerdir. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri Rektörlük-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında şahsen/kanuni temsilcisi/noter vasıtasıyla vekil tayin edilen kişi tarafından gerekli tüm belgelerle birlikte yapılacaktır.

Kayıtta İstenen Belgeler :

Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri İçin İstenecek Belgeler:

1-Mezun olduğu okuldan alınan Lise Diplomasının aslı ve fotokopisi (Lise Diploması kayıt sırasında görülerek, fotokopisi alınacak ve aslı iade edilecektir). Lise Diplomasını kaybeden öğrencilerin mezun oldukları liseden alacakları Diploma Zayi Belgesi ya da e-Devletten alınan Lise Mezuniyet Belgesi de Lise Diploması yerine geçmektedir. (Dikey Geçiş Öğrencileri için Ön Lisans Diploması).

2- ÖSYM Yerleştirme Belgesi.

3-Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi.

4-Yeni tarihli Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden de alınabilir).

5-Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

6-Askerlik görevini yapmış olanlar için Askerlik Terhis Belgesi.

7-Ön Lisans ve Lisans Başvuru Formu (Başvuru Formuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.).

8-2000 yılı ve öncesi doğumlu erkek öğrenciler için ilgili Askerlik Şubelerinden Üniversiteye kayıt olmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge.

9-Harç yatırması gereken öğrencilerden harcını yatırdığına dair belge.

10- Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı için,

  • Üniversite hastanelerinden veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen Heyet Raporu.
  • Yeni tarihli Adli Sicil Kaydı.

    11- Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı için,

  • “Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla Heyet Raporu  (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.)”
  • Yeni tarihli Adli Sicil Kaydı.

Kayıt Yeri: Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri için Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı