7143 SAYILI AF KANUNU KAPSAMINDA TIP FAKÜLTESİNE KAYIT HAKKI KAZANAN AF YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİNİN LİSTESİ

ADI SOYADI

İNTİBAKI YAPILAN SINIF

Ali Yurdacan ÜLGEN

Dönem 1

Halil SAĞLIK

Dönem 1

 

 

KAYIT TARİHLERİ: 15-16 EKİM 2018 TARİHLERİNDE TIP FAKÜLTESİNDE YAPILACAKTIR