696 sayılı KHK kapsamında sürekli/geçici işçi kadrolarına geçiş sınavı sonuçları

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar kapsamında, sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuruları kabul edilmeyen,

Ancak, 31 Mart 2018 tarih ve 30377 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü Veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. maddesi gereğince eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında başvuru sahiplerinin girmiş oldukları sınav sonuçları ekte yayımlanmıştır.

Sonuçlar İçin Tıklayınız.

 

Başvuru sırasında teslim edilmeyen belgelerin sözleşme imzalamadan önce ilgili birimlere teslim edilmesi gerekmektedir.

1. Sulh Sözleşmesi (EK -1)

2. Askerlik Belgesi (e devletten alınabilir.)

3. Sağlık Raporu

4. SGK Hizmet Dökümü (e devletten alınabilir.)

5. Hizmet Sözleşmesi (Birim tarafından doldurulup, imzalattırılacaktır.)

 

Belgeler hizmet alımı yapan birime verilecektir.

Bu ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 13 Nisan 2018