696 sayılı KHK kapsamında sürekli/geçici işçi kadrolarına geçiş sınavı itiraz sonuçları

Güncellenme Tarihi: 30 Mart 2018, 1:37

İLAN

            24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar gereğince belirtilen kriterler dahilinde yapılan sınavda başarısız olanlardan sınav sonuçlarına itiraz edenlerin durumları ekte yayınlanmıştır.

 

 Sonuçlar İçin Tıklayınız

 

Bu ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 30 Mart 2018