696 sayılı KHK kapsamında sürekli/geçici işçi kadrolarına geçiş başvuru listelerine itiraz sonuçları

İLAN

            24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar gereğince belirtilen kriterler dahilinde Tespit Komisyonunca 20/02/2018 tarihinde yayınlanan sonuçlara ait yapılan itirazların incelenmesi sonucunda başvuruları red edilenler ekte yayınlanmıştır.

 

Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Sonuçları İçin Tıklayınız.

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Sonuçları İçin Tıklayınız.

 

 

Bu ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 02 Mart 2018