696 sayılı KHK kapsamında başvuranların listesi (20.02.2018)

Güncellenme Tarihi: 20 Şubat 2018, 1:23

İLAN

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar gereğince belirtilen kriterler dahilinde Tespit Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda başvuruları kabul ve red edilenlere ait  listeler ekte yayımlanmıştır.

 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sonuçları İçin Tıklayınız.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sonuçları İçin Tıklayınız.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sonuçları İçin Tıklayınız.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sonuçları İçin Tıklayınız.

Ömer Halisdemir Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Sonuçları İçinTıklayınız.

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Sonuçları İçin Tıklayınız.

İktisadi İşletme Sonuçları İçin Tıklayınız.

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sonuçları İçin Tıklayınız.


 

 

Bu ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde başvuru yaptıkları birimlere gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 20 Şubat 2018

 

Başvurusu kabul edilenlere uygulanacak sınava ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.