696 sayılı KHK kapsamında başvuranların listesi

696 sayılı KHK kapsamında başvuranların listesi (09/11/2018)

İLAN

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların  5 (3) Maddesi gereğince askerde bulunanların belirtilen kriterler dahilinde Tespit Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda başvuruları kabul ve red edilenlerin listesi ekte yayımlanmıştır. Sonuçlar İçin Tıklayınız.

 

Bu ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde başvuru yaptıkları birimlere gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 9 Kasım 2018

 

14 Kasım 2018 günü saat 10.00’da Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde sınav yapılacaktır.