696 KHK kapsamında sürekli/geçici işçi kadrolarına geçiş Sınav Takvimi

Güncellenme Tarihi: 06 Mart 2018, 10:36

                                              İLAN                                

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar kapsamında, sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuruları kabul edilen hak sahiplerine sınav uygulaması ekte yer alan sınav takvimine göre yapılacaktır.

Sınav takvimine ilişkin bilgi bağlı olduğunuz biriminizden alınabilecektir.

Sınav takvimindeki gün ve yer bilgisi çalışma gruplarının iş yüküne göre değişiklik gösterebilir.

Başvuru sahipleri hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler Tespit Komisyonu tarafından ayrıca değerlendirilecektir.

Sınav Takvimi İçin Tıklayınız.

Bu ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 06 Mart 2018