4/D Sürekli İşçi (Güvenlik Görevlisi/Kadın) Yedek Aday Sözlü Sınav Duyurusu

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde/Üniversite Hastanelerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca 4/D sürekli işçi (Güvenlik Görevlisi) alımı ilanına başvuru yapanların noter huzurunda kura çekilişi 28.09.2021 tarihinde yapılmış olup, 06.10.2021.tarihinde asıl adayların sözlü sınav işlemleri tamamlanmıştır.

 

Noter kurası sonucunda belirlenen asıl adaylardan ilan şartını taşımayan veya sözlü sınavda başarılı olamayan kadın adayın yerine, güvenlik görevlisi/kadın yedek adaylar sözlü sınava katılacaktır.   

 

GÜVENLİK GÖREVLİSİ/KADIN sözlü sınava katılmaya hak kazanan yedek adayların listesi için Tıklayınız…

 

Noter kurası sonucu belirlenen güvenlik görevlisi/kadın yedek adayların Pamukkale Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda 18.11.2021 tarihinde saat 11.00’da yapılacak olan sözlü sınavda hazır bulunmaları gerekmekte olup, kura sırasına göre sözlü sınava alınacaklardır.

 

* Sözlü sınavda hazır bulunmayan, belgelerini getirmeyen veya eksik getiren kadın yedek adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.

 

Sözlü sınava girmeye hak kazanan kadın yedek adaylardan istenen belgeler

1. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

2. Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi

3. Tarihçeli Yerleşim Yeri Raporu/İkametgâh (e-devletten alınabilir) (İlan tarihinden itibaren en az bir ay öncesi olmak şartıyla Denizli İlinde ikamet ediyor olmak)

4. Özel Güvenlik Temel Eğitim Belgesi ve 5188 sayılı Kanun Gereği Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi

5. Kadın adaylarda en az 163 cm boyunda olduğunun ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az ya da fazla olmadığını gösterir belge. (Sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir)

Bu ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 10.11.2021