4/b Sözleşmeli Personel Alımı 4. Yedek Liste İlanı

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, Üniversitemizin 22.03.2021 tarih ve 31431 sayılı Resmi Gazetede ve Üniversitemiz resmi web sitesinde yayımlanan 51 adet sözleşmeli personel pozisyonuna www.pau.edu.tr adresinden çevirim içi olarak süresi içinde müracaat eden ve 12.04.2021 tarihinde açıklanan sonuçlarda asil sıralamada olup belirtilen süre içinde başvurusunu yapmayanların yerine yedek sıralamada olan ve sözleşme hakkı kazanan adaylara ait yedek liste yayımlanmıştır.
Not:
1. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.
3. İlan edilen yedek listenin dolmaması halinde 5. Yedek liste ilanı www.pau.edu.tr adresinden 11 Haziran 2021 tarihinde ilan edilecek olup müracaatlar şahsen 16 Haziran 2021 tarihinde alınacaktır. Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat edildiği gün Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü İnsan Kaynakları birimine gidilecektir.

YEDEKLERİN ŞAHSEN BAŞVURUSU:
Hemşire Lisans, Sağlık Meslek Lisesi Yedek Olarak Kazananlar: 9 Haziran 2021

 

Yedek Sıralamada olup sözleşme yapmaya hak kazanan adaylara ait liste için Tıklayınız.

Sözleşme İşlemleri Hakkındaki Duyuru İçin Tıklayınız.