29/11/2015 Tarihli Merkezi Görevde Yükselme Sınav Sonuçları

29/11/2015 tarihinde yapılan 2015 yılı Merkezi Görevde Yükselme Yazılı Sınav Sonuç Listesi ektedir.

29 Kasım 2015 Görevde Yükselme Merkezi Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu ektedir

2015 yılı Merkezi Görevde Yükselme Yazılı Sınavına giren personellerimizin sınav sonuçları ile ilgili http://sinav.anadolu.edu.tr/sb adresine girerek yapmış oldukları itiraz formlarının çıktısını alarak imza kısmını da doldurup Personel Daire Başkanlığı Evrak Kayıt Servisine, 29/12/2015 – 05/01/2016 tarihleri arasında teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde itiraz başvuruları geçersiz sayılacaktır.