28.12.2018 tarihli öğretim elemanı ilanı değerlendirme sonuçları

ASIL olarak kazanan adayların atama işlemlerini başlatmak üzere kadronun ilan edildiği birimlere dilekçe, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (ilk kez  ve yeniden atanacak olan adaylar  için/ bilgisayar ortamında doldurularak fotoğraf yapıştıralacak) ile 15 gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

(Bir kamu kurumunda görev yapmakta olan adayların Güvenlik Soruşturması formu doldurması gerekmemektedir)

(İlk başvuruda 'e-devlet' çıktısı olarak verilen belgelerin atama için Aslı Gibidir Onaylı Suretinin teslim edilmesi gerekmektedir.)