25.09.2019 tarihli Öğreetim Görevlisi İlanı Değerlendirme Sonuçları

ASIL olarak kazanan adayların atama işlemlerini başlatmak üzere ilgili birimlere dilekçe, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu*  ile 15 gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

*(Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu: bilgisayar ortamında doldurularak fotoğraf yapıştıralacaktır. Kurumlararası nakil olarak atanacak olan adayların bu belgeyi vermesine gerek yoktur.)

(Başvurularda 'e-devlet' çıktısı olarak verilen belgelerin atama için Aslı Gibidir Onaylı Suretinin teslim edilmesi gerekmektedir.)