25.03.2015 Tarihli Sabah Gazetesinde Yayınlanan Sözleşmeli Personel Alım Sonuçları

Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Döner Sermaye Bütçesinden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek2. Maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alımı yapılacağı 25 Mart 2015 tarihinde Sabah Gazetesinde ve Üniversitemizin web sitesinde yayınlanmıştır.  1 adet Hemşire pozisyonuna süresi içinde müracaat eden ve   ilanda belirtilen niteliklere uygun olan adaylardan 2014 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazananın listesi  aşağıda yayınlanmıştır.

Atanmaya hak kazanan adayın 22 Mayıs 2015 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeler ile birlikte şahsen Rektörlük Personel Daire Başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelerini tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

 

Kazanan listesi ve başvuru dilekçesi örneği ektedir.

NOT:  İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 
 İSTENİLEN BELGELER
1- Dilekçe
2- 6 adet vesikalık fotoğraf
3- Sağlık raporu (Çalışmasına dair engel bulunmadığını gösteren)


 
 Başvuru Tarihi            :        08/05/2015
 Son Başvuru Tarihi    :        22/05/2015 (Mesai bitimine kadar)