22 NİSAN 2022 TARİHLİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI YEDEK BAŞVURU DUYURUSU

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’ üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, Üniversitemizin 21 Nisan 2022 tarih ve 31816 sayılı Resmi Gazete’ de ve Üniversitemiz resmi web sitesinde yayımlanan 81 adet sözleşmeli personel pozisyonuna  www.pau.edu.tr adresinden çevirim içi olarak süresi içinde müracaat eden ve 27.05.2022 tarihinde açıklanan sonuçlarda asıl sıralamada olup belirtilen süre içinde başvurusunu yapmayanların yerine (https://pbs.pusula.pau.edu.tr/basvuru/sonuc.aspx) yedek sıralamaya giren adaylara ait duyuru.

Önemli Duyuru: 

1) İlan edilen kontenjanların dolmaması halinde kalan yedeklerin web sitesinden ilan edilmesi 24 Haziran 2022 tarihinde, şahsen başvurusu 5-6 Temmuz 2022 tarihinde yapılacaktır.

2) 03.06.2022 tarih ve 31855 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına Dair Yönetmelik” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

3)Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

Başvuru İşlemleri Hakkında Duyuru İçin Tıklayınız.