22 NİSAN 2022 TARİHLİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU SONUÇLARI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, Üniversitemizin 22 Nisan 2022 tarih ve 31816 sayılı Resmi Gazetede ve Üniversitemiz resmi web sitesinde yayımlanan 81 adet sözleşmeli personel pozisyonuna  www.pau.edu.tr adresinden çevirim içi olarak süresi içinde müracaat eden ve başvurusu herhangi bir nedenden dolayı geri çevrilmeyen adayların 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması ve eczacı unvanı için diploma notu esas alınarak ilanda belirtilen niteliklerin değerlendirmesi yapılmış ve sonuçlar yayımlanmıştır.

Önemli Duyuru: 

1)Asıl sıralamada olup belirtilen süre içinde başvurusunu yapmayanların yerine yedek sıralamada olanlar 10.06.2022 tarihinde  www.pau.edu.tr  adresinden ilan edilecek ve 21-22 Haziran 2022 tarihinde başvuruları şahsen alınacaktır.

2)17 Nisan 2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

3)Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

Başvuru İşlemleri Hakkında Duyuru İçin Tıklayınız.

Taban Puan Listesi için Tıklayınız.