2023 YKS Sonucu Ek Kontenjanla Üniversitemize Yerleşen Öğrencilere Duyuru

Güncellenme Tarihi: 27 Eylül 2023, 2:55

İŞ AKIŞ TABLOSU

İŞLEM TÜRÜ

TARİH ARALIKLARI

e-Devlet Üzerinden Kayıt Tarihleri

27-29 Eylül 2023

e- Devlet üzerinden yapılacak olan kayıt adresi

https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit

Manuel Kayıt Tarihleri

27 Eylül-03 Ekim 2023

Sistem üzerinden Ders Kayıt işlem tarihleri

09-13 Ekim 2023

Manuel Kayıt Yeri

Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Üniversitemize yerleşen öğrencilerin e-Devlet sistemi üzerinden (Elektronik) e-Kayıt işlemleri 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak e-Kayıt yaptıramayan veya özel koşulları olan programlara kayıt yaptıracak öğrenciler 27 Eylül-03 Ekim 2023 tarihleri arasında Üniversitemiz Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında bulunan kayıt bürolarından kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

Öğrenci adaylarımızın öncelikle e-Devlet (Elektronik Kayıt İşlemleri) üzerinden kayıt yaptırmaları önem arz etmektedir.

Elektronik Kayıt İşlemleri: Yerleşen adaylar e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı alanından kayıt işlemlerini yapabileceklerdir. Kayıt ekranına girmeniz yeterli olmayıp, e-Kayıt ekranında “Kaydınız Yapılmıştır” vb.  ibareyi görünceye kadar işleme devam edip, kayıt işleminizi sonuçlandırarak çıktı almanız gerekmektedir. Kayıt işlemini sonuçlandırmayan öğrencinin e-Kayıt işlemi geçerli sayılmaz. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, Elektronik Kayıt Belgesi ve Öğrenci Belgesi e-Devlet sisteminden alınabilmektedir. 

e-Devlet sistemi üzerinden e-Kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt belgeleri alınmayacaktır.

(Tıp Fakültesi öğrencileri e-kayıt yapmış olsa dahi kayıt evraklarını kendi akademik birimlerine teslim edeceklerdir.)

Kayıt yaptıran tüm öğrencilerin; 27 Eylül-03 Ekim 2023 tarihleri arasında internet adresimiz üzerinden ilgili linke tıklayarak Aday Öğrenci Bilgi Formunu (Aday Öğrenci Bilgi Formu linki için tıklayınız)  doldurmaları zorunludur. Aday Öğrenci Bilgi Formu doldurulmadan ders kaydı yapılamaz. Öğrencilerin 09-13 Ekim 2023 tarihleri arasında sistem üzerinden ders kayıt işlemlerini yapmaları gerekmektedir. İkinci öğretim öğrencileri ders kayıt işlemini yapmadan önce Halk Bankasının tüm şubeleri, internet bankacılığı veya ATM’lerinden öğrenci numarası ile Katkı Payı/Öğrenim Ücretini ödemek zorundadır. Öğrencinin daha önceden kayıtlı olduğu birinci öğretim programının öğrenci katkı payı Devletçe, ikinci bir yükseköğretim kurumuna (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır. Bu durumdaki birinci öğretim öğrencilerinin Halk Bankasında üzerinde tanımlı harç bulunmaması halinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Harç Birimine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul Kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde Üniversitemizdeki yeni yerleştirildikleri programa kayıt yaptıramazlar.

Üniversitemizin programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belgelemeleri kaydıyla, 27 Eylül-03 Ekim 2023 kayıt tarihlerinde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 (Açık Öğretim Liseleri için 31 Ocak 2024) tarihine kadar Üniversitemiz Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz etmeleri halinde kesin kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup, 27 Eylül-03 Ekim 2023 tarihlerinde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.

Önlisans veya lisans programlarının mezuniyet aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların belgelemeleri kaydıyla, belirlenen tarihlerde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini 29 Aralık 2023 tarihine kadar Üniversitemiz Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz etmeleri halinde kesin kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup, 27 Eylül-03 Ekim 2023 tarihlerinde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.

                                                                                            Pamukkale Üniversitesi

      Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

(e-Kayıt yaptıramayan veya özel koşulları olan öğrenci adayları için manuel kayıtta istenen belgeler)

1-2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı. (Yerleştirme Belgesi)

2- e-Devlet üzerinden alınan yeni tarihli Lise Mezuniyet Belgesinin çıktısı/mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ve fotokopisi ya da yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi. (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında aslı görülerek fotokopisi onaylanıp aslı iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır. Başarı Belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.)

-Lise diplomasını kaybedenlerden diploma zayi belgesinin aslı ve fotokopisi.(Mezun olduğu liseden alınacaktır.)

a) Ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların bu durumu belirtir resmi belge ile beraber kayıt esnasında dolduracakları geçici kayıt dilekçesi kayıt görevlisi tarafından istenecektir. (Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belgelemeleri kaydıyla 27 Eylül-03 Ekim 2023 kayıt tarihlerinde Üniversitemiz programlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 (Açık Öğretim Liseleri için 31 Ocak 2024) tarihine kadar Üniversitemiz Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz etmeleri halinde, kesin kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup 27 Eylül - 03 Ekim 2023 tarihlerinde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.)

b) Yükseköğretim kurumlarından mezun olamayarak staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların bu durumu belirtir resmi belge ile beraber kayıt esnasında dolduracakları geçici kayıt dilekçesi kayıt görevlisi tarafından istenecektir. (Önlisans veya lisans programlarının mezuniyet aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların belgelemeleri kaydıyla belirlenen tarihlerde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 tarihine kadar Pamukkale Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz etmeleri halinde kesin kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup 27 Eylül-03 Ekim 2023 tarihlerinde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.

c) Geçici Mezuniyet Belgesi ile kaydı yapılan öğrenciler daha sonra okullarından aldıkları lise diplomasının aslı ve fotokopisini getirecektir. Diplomanın aslı görülerek iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır. e-Devlet Sistemi üzerinden alınan yeni tarihli Lise Mezuniyet Belgesinin çıktısı da lise diploması yerine kabul edilecektir.

3- Aslı görülmek koşuluyla fotoğraflı  Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı Fotokopisi (önlü/ arkalı)

-KKTC uyruklu öğrenci kontenjanından kayıt yaptıracak öğrenciler için ; KKTC kimlik belgesi / KKTC kimlik kartı fotokopisi (önlü/arkalı)

4- 1 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (Fotoğrafın arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

5- 2001 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-Devlet Sistemi üzerinden alınacak bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge.

  • a-Askerliğini tamamlamış erkek öğrenciler için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi.
  • b-Askerlikten muaf erkek öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi.

6- İkinci öğretim öğrencileri ile daha önceden herhangi bir yükseköğretim kurumuna veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıracak öğrenciler için Güz Dönemine ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu. (Öğrencinin kendisinde kalacaktır)

7- a) Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programına kayıt için üniversite hastanelerinden veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen Heyet Raporu.

b) Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programına kayıt için Adli Sicil Kaydı Beyanı. (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan suçların birinden ceza alınmadığına dair beyanın kayıtlarda verilmesi gerekir.)

(Bu programa (Acıpayam MYO/Özel Güvenlik ve Koruma) kayıt yaptırabilmek için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesi d, f, bentleri ile "5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik"in 18. maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak gerekmektedir.)

8- a) Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına kayıt için “Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair Üniversite hastanelerinden veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla Heyet Raporu.  (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).”

b) Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına kayıt için; Adli Sicil Kaydı Beyanı.

NOT:  Honaz Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programına kayıt yaptıracak öğrencilerin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi önerilmektedir:

“Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği" nin "Özel Şartlar" başlıklı 6. maddesi uyarınca infaz ve koruma memuru olabilmek için: Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü 30 yaşını bitirmemiş olmak, - Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, - Güvenlik soruşturması olumlu olmak, - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, - Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, şartları aranmakta olduğundan programı tercih edecek adayların bu hususlara dikkat etmesinde yarar görülmektedir.”

ÖNEMLİ:

  • e-Devlet üzerinden kayıt yaptırmayan/yaptıramayan öğrencilerimizin, kayıt için istenen belgeler ile birlikte, belirlenen kayıt tarihlerini dikkate alıp, şahsen/kanuni temsilcisi (vasi)/noter vasıtasıyla vekil tayin edilen kişi aracılığı ile başvuru yaparak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Belirlenen kayıt tarihlerinde başvurmayanların yaşayacakları sorun ve zaman kaybından kendileri sorumlu olacaklardır.)
  • Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
  • e-Devlet Sistemi üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerden herhangi bir belge alınmayacağından belge teslimi için gelmelerine gerek yoktur.
  • Aday Öğrenci Bilgi Formunu doldurmanız kayıt yaptırdığınız anlamına gelmemektedir.

       Hazırlık Sınıfı olan programlar için… (Tıklayınız)

 

2023 YKS Sonucu Ek Kontenjanla Üniversitemiz programlarına Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Muafiyet İşlemleri Duyurusu

 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 2023 YKS Sonucu Ek Kontenjanla Yerleşip Kayıt Yaptıran Önlisans/Lisans öğrencilerinin daha önce öğrenim gördükleri yükseköğrenim kurumlarından alıp başarılı oldukları dersler için muafiyet başvurusu işlemleri;

Bu durumdaki öğrencilerin eşdeğerlik, muafiyet ve intibak başvurularını sistem üzerinden yapması gerekmektedir.

Başvurunun sisteme giriş tarihi:

Kayıt Yaptırıp Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Yaptıracak Öğrenciler İçin; 04-06 Ekim 2023

 

Muafiyet Modülü online başvuru kılavuzu için tıklayınız.

Başvuru Linki için tıklayınız…

PAÜ Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Yönergesi için tıklayınız…

 Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Yaptıracak Öğrenciler İçin  Not:

1. Başvuruda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının ilgili akademik birime başvuru tarihi içinde teslim edilmesi zorunludur.

2. Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan alıp başarılı oldukları tüm dersler için sadece bir kez Muafiyet başvurusunda bulunabileceklerdir.