2023 YKS MİLLİ SPORCU OLARAK YERLEŞEN ÖĞRENCİLERE DUYURULUR

Güncellenme Tarihi: 15 Eylül 2023, 8:40

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

2023-YKS MİLLİ SPORCU OLARAK YERLEŞEN ÖĞRENCİLERE DUYURULUR

 Kayıt İçin Gerekli Olan Belgeler

1-2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç belgesinin İnternet Çıktısı (Yerleştirme Belgesi)

2- Mezun olunan okuldan alınan Lise Diplomasının aslı ve fotokopisi (Lise Diploması kayıt sırasında görülerek, fotokopisi alınacak ve aslı iade edilecektir). Lise Diplomasını kaybeden öğrencilerin mezun oldukları liseden alacakları Diploma Zayi Belgesi ya da e-Devletten alınan Lise Mezuniyet Belgesi de Lise Diploması yerine geçmektedir. Belgelerin aslı görüldükten sonra öğrenciye teslim edilecektir. Belgenin aslı görülmeden kayıt işlemi yapılmaz.

3-Aslı görülmek koşuluyla Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı Fotokopisi (önlü/arkalı)

4- 1 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğrafın arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır)

5-2001 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-devletten alınacak bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge

Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi

Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi

6- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Programları için tam teşekküllü devlet hastaneleri ya da üniversite hastanelerinden alınmış “Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur” ibaresi yazılı Sağlık Kurulu (Heyet) raporu. (Kayıt sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların kayıtları yapılmaz)

7-Özel yetenek programlarına engelli kontenjanından kayıt olacak öğrenciler için tam teşekküllü Devlet Hastaneleri ya da Üniversite Hastanelerinden alınmış “engelli adaylar için, engel durumunu gösterir” “Engelli Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu”

8-Öğrenci Bilgi Anketi Kayıt sırasında sistemden alınacaktır. Aday Öğrenci Bilgi Formu doldurulmadan ders kaydı yapılamaz. 

9-Milli Sporcu olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi

10-Bir yükseköğretim programına  kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (Çift anadal programları hariç olmak üzere ) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır. Bu durumdaki Birinci Öğretim öğrencilerinin Halk Bankasında üzerinde tanımlı harç bulunmaması halinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Harç Birimine müracaat etmesi gerekmektedir.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri için tıklayınız…..

Kayıt Tarihleri: 15-21 Eylül 2023

Kayıt Yeri: Kayıt yeri: Pamukkale Üniversitesi Rektörlük Binası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Kat:1 Kınıklı Yerleşkesi Pamukkale/DENİZLİ

ÖNEMLİ:

  • Kayıt yaptıracak öğrencilerimizin, kayıt için istenen belgeler ile birlikte, kayıt gününü dikkate alıp şahsen/kanuni temsilcisi (vasi)/noter vasıtasıyla vekil tayin edilen kişi aracılığı ile başvuru yaparak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Belirlenen tarihlerde başvurmayanların yaşayacakları sorun ve zaman kaybından kendileri sorumlu olacaklardır.
  • Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
  • Aday Öğrenci Bilgi Formunu doldurmanız kayıt yaptırdığınız anlamına gelmemektedir.
  • Öğrencilerin 18-22 Eylül 2023 tarihleri arasında sistem üzerinden ders kayıt işlemlerini yapmaları gerekmektedir. 

 

 

2023 YKS Milli Sporcu Olarak Yerleşip  Üniversitemize Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Muafiyet İşlemleri Duyurusu

 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 2023 YKS 2023 YKS Milli Sporcu Olarak Yerleşip  Üniversitemize Kayıt Yaptıran öğrencilerinin daha önce öğrenim gördükleri yükseköğrenim kurumlarından alıp başarılı oldukları dersler için muafiyet başvurusu işlemleri;

Bu durumdaki öğrencilerin eşdeğerlik, muafiyet ve intibak başvurularını sistem üzerinden yapması gerekmektedir.

Başvurunun sisteme giriş tarihi:

Kayıt Yaptırıp Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Yaptıracak Öğrenciler İçin;

22-25-26 Eylül 2023

 

Muafiyet Modülü online başvuru kılavuzu için tıklayınız.

Başvuru Linki için tıklayınız…

PAÜ Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Yönergesi için tıklayınız…

Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Yaptıracak Öğrenciler İçin  Not:

1. Başvuruda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının ilgili akademik birime başvuru tarihi içinde teslim edilmesi zorunludur.

2. Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan alıp başarılı oldukları tüm dersler için sadece bir kez Muafiyet başvurusunda bulunabileceklerdir.