2023 Dikey Geçiş Sınavı Sonucu Üniversitemize Yerleşip Kayıt Yaptıramayan Öğrencilerimize Duyuru

Güncellenme Tarihi: 21 Eylül 2023, 2:05

2023 Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre Üniversitemize yerleşip mazereti nedeniyle kayıt yaptıramayan adaylar 04 Ekim 2023 tarihi mesai bitimine kadar Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen/kanuni temsilcisi (vasi)/noter vasıtasıyla vekil tayin edilen kişi aracılığı ile başvurması durumunda adayın mazereti Üniversitemiz tarafından değerlendirilerek mazereti kabul edilenlerin kaydı yapılacaktır.

Mazeret başvurusu için teslim edilmesi gereken belgeler;
•    Mazeret dilekçesi.
•    Mazeretini kanıtlayan belge. (Rapor, Ölüm Belgesi vb.)

 Mazeret başvurusu uygun görülüp kayıt hakkı verilen öğrenciler için;

Kayıt için gerekli belgeler (Tıklayınız).

ÖNEMLİ BİLGİLER:

1-2023 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için belirlenen kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başlangıcına kadar, 2023 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabileceklerdir.

2-e-Devlet sistemi üzerinden kaydını yaptırmış, ancak ilgili üniversiteden (Önlisans Mezuniyeti) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başlangıcına kadar mezun olamayan öğrencilerin kayıtları silinecektir.

3-Dikey Geçiş Kaydı için; Önlisans Programından mezun olamayanlara, kayıt günlerinde Geçici Kayıt yapılmayacak olup, mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başlangıcına kadar, 2023 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabileceklerdir.

KAYIT YAPAN ÖĞRENCİLERİN KAYITTAN HEMEN SONRA İLGİLİ AKADEMİK BİRİMİNE TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER

  • 1-Not Durum Çizelgesi (Aslı/İlgili üniversite onaylı)
  • 2-Ders İçerikleri (Aslı/İlgili üniversite onaylı)
  • 3-Mezun olduğu Önlisans Programından alınan not dönüşüm tablosu (Aslı/İlgili üniversite onaylı)

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 2023 Dikey Geçiş Sınavı Sonucu Yerleşip Kayıt Yaptıran öğrencilerin daha önce öğrenim gördükleri yükseköğrenim kurumlarından alıp başarılı oldukları dersler için muafiyet başvurusu işlemleri;

Bu durumdaki öğrencilerin eşdeğerlik, muafiyet ve intibak başvurularını Akademik Birime  yapması gerekmektedir.

           

Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Başvuru Tarihleri:05-06-09 Ekim 2023

Kayıt yaptırıp Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Yaptıracak Öğrenciler İçin 

1. Başvuruda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının ilgili akademik birime başvuru tarihi içinde teslim edilmesi zorunludur.

2. Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan alıp başarılı oldukları tüm dersler için sadece bir kez Muafiyet başvurusunda bulunabileceklerdir.